brobyggerkurset

Velkommen til Brobyggerkurset 2.0!

Vi har revidert det populære Brobyggerkurset, og inviterer nå til et todagers kurs om samarbeid på tvers...
Jenter på tur i skogen

Oppveksten: Grunnmuren for livets helse og livskvalitet

Gode oppvekstvilkår legger et viktig grunnlag for å oppleve god helse og livskvalitet gjennom hele livet...

Nå starter et nytt kapittel for nettverket

Sunne kommuner bytter navn, og heter nå 'Nettverk for helsefremmende samfunn' – med forkortelsen fremsam...
DOGA og Sunne kommuner

Hverdagsreisen: Vi rekrutterer nye kommuner!

Hvordan kan innsikt i folks hverdagsvalg bidra til mer fysisk aktivitet og sosiale møter i nærmiljøet...
Hildegunn Brattvåg

Hildegunn Brattvåg blir nestleder i Sunne kommuner

Sunne kommuner utvider staben, og ansetter Hildegunn Brattvåg. – Dette er en dame med mye verdifull...
Wellbeing economy

WHO Healthy Cities: 12 anbefalinger for gode samfunn

Hvordan kan stedene vi bor fremme gode og bærekraftige liv? WHO Healthy Cities peker ut retningen for en...
Ungdommer sitter på mur

Disse tre faktorene påvirker unges psykisk helse

En ny studie av Baeksan Yu og kolleger ved PROMENTA har undersøkt hvordan kommunale faktorer påvirker...
Folkehelsekoordinator i Steigen, Linda Johnsen

– Å være folkehelsekoordinator er en givende jobb

Folkehelsekoordinatoren i Steigen kommune gjør en imponerende innsats for å forbedre helse og trivsel...

Sandnes kommune jobber med aktivitet som behandling

Sandnes kommune kombinerer samtaleterapi med lavterskel aktivitetstilbud for personer med psykiske...

Hvordan skape det gode liv i nord?

Nordland fylkeskommune ønsker å skape en felles forståelse for hvordan det står til i fylket, og gi...

Tester nytt tiltak for å hjelpe ungdom med følelser og stress

Forskere, helsesykepleiere og ungdommer har samutviklet et nytt tiltak for å fremme god psykisk helse og...

Brønnøy kommune satser på de unge

Åpne møteplasser, digitale plattformer og forebyggende ungdomsteam er blant kommunens tiltak. – Vi satser...
Sunne kommuner: navnekonkurranse

Vi søker en samfunnsengasjert prosjektleder

Vil du bidra til å skape Norges mest innovative nettverk innen folkehelse og sosial bærekraft?...
Vigdis Holm og Kira Fortune i Valencia

Politikerveiledning vekker internasjonal interesse

Sunne kommuners politikerveiledning «Ta vare på velgerne dine» er utviklet for å bevisstgjøre politikere...
Ludvig Daae Bjørndal

Miljøet rundt oss påvirker hvordan vi har det

Dette viser en ny studie av Ludvig Daae Bjørndal og kolleger ved PROMENTA. Studien identifiserer flere...
Kristian Heggebø, sosial ulikhet i helse

– En skjevfordeling av ressurser vil alltid føre til helseforskjeller

God helse og livskvalitet er ulikt fordelt i befolkningen. Men hvorfor er det egentlig slik? Vi har tatt...
Nettverkssamling i Fredrikstad 1.-2. juni

Velkommen til konferanse i Fredrikstad!

Hvordan kan vi utvikle byer og steder som fremmer gode og aktive liv, og ikke minst sikrer rettferdig...

– Kommunen må ta en aktiv rolle som samfunnsutvikler

For å lykkes med å utvikle sosialt bærekraftige lokalsamfunn må vi endre måten vi jobber i kommunen. Det...
Jenter på tur i skogen

Slik oppnår vi bedre livskvalitet for alle

Vi kan gjøre mye for å fremme god livskvalitet og psykisk helse i befolkningen. Og politikerne har et...
Sunne kommuners nettverkssamling 2022

Velkommen til Promentakonferansen 2022

Hvordan skaper vi samfunn som fremmer god psykisk helse og livskvalitet for alle? Dette er tema for Sunne...
Ragnhild Bang Nes

Gode lokalsamfunn styrker livskvaliteten vår

Dette viser en ny undersøkelse av Ragnhild Bang Nes og kolleger ved FHI og PROMENTA. Studien understreker...
Inga Brenne er prosjektkoordinator i Sunne kommuner

Inga Brenne er vår nye prosjektkoordinator

Hele 137 personer søkte på jobben som prosjektkoordinator. Vi er glade for å kunne ønske Inga Brenne...
Gode lokalsamfunn

10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner

En investering i folkehelse er god samfunnsøkonomi. Sunne kommuner er et unikt kompetansenettverk for...
Kvinne skriver med penn

Ønsker du å jobbe med folkehelse og samfunnsutvikling?

Ønsker du en deltidsstilling og har interesse for kommunikasjons- og organisasjonsarbeid? Da er du...
Sunne kommuner: navnekonkurranse

Sunne kommuner bytter navn: Delta i navnekonkurranse!

Sunne kommuner skal bytte navn og trenger din hjelp. Delta i navnekonkurranse og vinn friluftsutstyr til...
Fargegata i Stavanger

8 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling

Vi må ha folks helse og livskvalitet i tankene når vi former morgendagens lokalsamfunn. Derfor har Sunne...
Hverdagsreisen

Innsikt i folks hverdag kan hjelpe oss med å bygge bedre nærmiljø

Hvordan kan omgivelsene våre legge til rette for aktive og sosiale hverdagsliv? Første del av...
Prosjektgruppen i forskningsprosjektet KORT, RBUP

Nytt forskningsprosjekt skal bedre ungdoms psykiske helse

Mange unge sliter med psykiske utfordringer. Nå skal forskere, helsepersonell og ungdommer sammen utvikle...
Barn som løper

– Nabolagene våre kan gjøre en stor forskjell for både helse og klima

Helsevennlig stedsutvikling og innovasjon i sosial bærekraft er temaet når Sunne kommuner og Indre...
DOGA og Sunne kommuner

Arkitektur og folkehelse: Engasjerte kommuner går foran i nytt pilotprosjekt

Hvordan kan design og arkitektur bidra til å fremme hverdagsaktivitet og sosiale møter? Sunne kommuner og...
Stedskompasset

Sunne kommuner lanserer multiverktøy for innbyggerdialog og stedsutvikling

En ny norsk versjon av det prisvinnende skotske verktøyet Stedskompasset er nå lansert. Verktøyet kan...
Sigri Spjelkavik folkehelsehelt

Sigri Spjelkavik og Møre og Romsdal får velfortjent heder

Folkehelserådgiver Sigri Spjelkavik og Møre og Romsdal fylkeskommune løftes frem for sin innsats for...
Stedskompasset

Stedskompasset

Stedskompasset er et verktøy for mobilisering og inkludering i stedsutviklingsprosesser, og skal sikre at...
Wellbeing economy

– Det beste pasientforløpet er å ikke bli pasient

Vi trenger en helsedebatt som ikke bare handler om sykdom. I en kronikk i Dagsavisen etterlyser vi...
DOGA og Sunne kommuner

Nytt prosjekt skal sørge for mer aktivitet og sosiale møteplasser

Hvordan kan vi bygge nærmiljø som fremmer sosiale møter og økt hverdagsaktivitet? Design og Arkitektur...
Kristiansand torv

Agder vil løfte regionens levekår

Agder fylkeskommune går foran for å skape gode levekår for alle i Sørlandsregionen. Med medlemskap i...
Barn paa fjellet i Steigen

Steigen styrker sin folkehelseinnsats

I Steigen har strategisk folkehelsearbeid fått økt prioritet, og kommunen jobber nå målrettet for at alle...
FNs bærekraftsmål

Kan bærekraftsmålene gi folkehelsearbeidet ny vind i seilene?

Kommuner og fylkeskommuner har en nøkkelrolle arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Og bærekraftsmålene...
Vinje kommune

Vinje satser på barn og unges psykiske helse

Trygge oppvekstvilkår og god psykisk helse er en viktig prioritet i Vinje, et av Sunne kommuners nyeste...
Marthe Leistad Bakken

Marthe Bakken får utmerkelse for sitt gode arbeid som samfunnsplanlegger

Verdal kommune og samfunnsplanlegger Marthe Bakken berømmes for å ha et helhetlig blikk på...
Sunne kommuners nettverkskonferanse_Aalesund

Velkommen til nettverkskonferanse i Ålesund!

Hvordan bygger vi sosialt bærekraftige lokalsamfunn? Det er tema for Sunne kommuners nettverkssamling...
Temagrupper levevaner

Stor vekst for Sunne kommuner

Sunne kommuners nettverk vokser, og har på få måneder fått en rekke nye medlemmer. – Koronapandemien gjør...
God livskvalitet er en samfunnsinvestering

– God livskvalitet er en samfunnsinvestering

Å oppleve god livskvalitet har verdi for den enkelte, men det er også av stor samfunnsøkonomisk...
Gode nærmiljø

Sterkt styre til å lede nettverket videre

Under generalforsamlingen 22. april var det valg av nytt styre i Sunne kommuner. Ane Bjørnsgaard rykker...

Linn Haraldstad berømmes for folkehelseinnsats og brobygging

Indre Østfold kommune og folkehelserådgiver Linn Haraldstad har fått utmerkelsen månedens folkehelsehelt...
Barnas plattform

Brønnøy tester verktøy for bedre psykisk helse

Barnefamilier i Brønnøy kommune får nå muligheten til å delta på digitalt foreldrekurs fra den sosiale...

Folketanken: Ny møteplass for deg som jobber med folkehelse

Sunne kommuner lanserer ny møteplass for alle som jobber med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i...
Doktorgrad Dina von Heimburg Levanger kommune

– Barnehagen er en unik arena for økt inkludering i lokalsamfunnet

Et doktorgradsprosjekt i Levanger bygger bro mellom akademia og praksisfeltet, og skal bidra til mer...
Lene Conradi, ordfører i Asker

Lene Conradi valgt inn i ny WHO-komité

Lene Conradi, ordfører i Asker og styreleder i Sunne kommuner, er invitert til å sitte i WHO Healthy...
Vigdis Holm Sunne kommuner

Vigdis Holm er ny daglig leder

Mandag 18. januar tiltrer Vigdis Holm som ny daglig leder i Sunne kommuner. Holm har bred erfaring fra...
Damer på frivilligbørs

Indre Østfold styrker innbyggernes stemme

Indre Østfold vil gjøre det enkelt for innbyggerne å engasjere seg i stedsutvikling. Som ledd i denne...
Ungdommer på biblioteket

Vi må investere mer i sosial bærekraft

Skal vi realisere visjonen om en bærekraftig fremtid må vi snakke mer om sosial bærekraft. Det skriver vi...
Barn leker i naturen

Ny politikerveiledning lansert

Politikerveiledningen «Ta vare på velgerne dine» lanseres nå i ny og forbedret versjon. – Materialet har...
Illustrasjon mennesker

Nyttig verktøy fra Helsedirektoratet

Hvordan kan kommuner jobbe med sosial ulikhet i helse? Det var tema da Sunne kommuner og...
Mennesker i byhage

Vil styrke sosial bærekraft i norske kommuner

Hvordan kan vi fremme det sosiale perspektivet i lokal samfunnsutvikling? Sunne kommuner deltar i et nytt...
Wellbeing economy

Livskvalitet som bærende prinsipp

Koronapandemien er en mulighet til å endre måten vi lever på, mener Wellbeing Economy Alliance. Les deres...
Friluftsliv

Saltdal nytt medlem

Saltdal kommune slutter seg til nettverket! Vi ser frem til å samarbeide med den nordnorske kommunen, som...
Helsevennlig stedsutvikling

Helsevennlig stedsutvikling: verktøy, ressurser og nettverk

Nytt kompendium fra WHO Healthy Cities samler nyttige verktøy og ressurser om helsevennlig by- og...
en meters avstand

COVID-19: Nytt arbeidsverktøy fra WHO

WHO utgir nytt arbeidsverktøy som skal hjelpe lokale myndigheter med å håndtere koronapandemien...
Sunne kommuner: navnekonkurranse

Vil du lede et nettverk i vekst?

Sunne kommuner søker ny daglig leder! Vi ser etter en utviklingsorientert og samfunnsengasjert person...
Jenter leker

Helse er et politisk valg

Å fremme helse og livskvalitet står sentralt i FNs bærekraftsmål, men arbeidet kan ikke gjøres av...
Mennesker i Fredrikstad

Fredrikstad nytt medlem

Fredrikstad slutter seg til nettverkssamarbeidet! I Fredrikstad får vi en partner som setter helse...
Barn ved vann

Aurskog-Høland satser på folkehelse

Aurskog-Høland styrker arbeidet med å fremme god helse og livskvalitet for sine innbyggere. Som et ledd i...
Lene Conradi ordfører Asker

Lene Conradi ny styreleder

Det er med stor glede vi ønsker Askers ordfører, Lene Conradi, velkommen som ny styreleder i Sunne...
Illustrasjon mennesker

Nå må vi prioritere forebygging

Helseforskjellene i samfunnet vårt synliggjøres under Covid-19. Viruset minner oss om hvor viktig det er...
Barnas plattform

Foreldrekurs for bedre psykisk helse

Brønnøy inngår samarbeid med den sosiale entreprenøren Barnas Plattform, og tester digitalt foreldrekurs...
Folkehelsekoordinator Ane Bjornsgaard

I krisetider må vi stå sammen

Det er alltid viktig å tenke over hvordan vi snakker til – og om – hverandre. Dette gjelder spesielt når...
Jenter på tur i skogen

Årets nettverkssamling er avlyst

Årets nettverkssamling avlyses grunnet situasjonen rundt Covid-19. Generalforsamlingen for politiske...
Fargegata i Stavanger

Vi kan bygge oss til bedre folkehelse

Aktivitet, design og arkitektur var tema da Sunne kommuners medlemmer nylig var samlet i Oslo for...
Familie sykler i skogen

Tester prisvinnende verktøy

Sunne kommuner starter året med et nytt pilotprosjekt! Fire kommuner er valgt ut til å teste det...
Oppdal kommune går foran for bærekraftige lokalsamfunn

Oppdal går foran

– Ved å signere WHO Healthy Cities’ visjon viser Oppdal at kommunen vil prioritere innsatsen for å skape...
Modum på WHO-konferanse

Slutter seg til WHOs visjon

Flere av Sunne kommuners medlemmer slutter seg til WHO Healthy Cities’ visjon for gode og sunne...
Mennesker på fjellet med sykkel

Gildeskål nytt medlem

Gildeskål er opptatt av å sikre alle innbyggere god livskvalitet. Nå styrker kommunen deres satsing på...
Gutt med blad

Sunne kommuner partner i nytt forskningssenter

Bedre psykisk helse og livskvalitet for alle er målet for et nytt forskningssenter ved Universitetet i...
Illustrasjon mennesker

Slik sikrer vi rettferdig fordeling av helse

Aldri før har vi hatt et så tydelig bilde av hva som forårsaker sosiale helseforskjeller. Det slår WHO...
Helse er et politisk valg

4 bud til alle folkevalgte

- Ta vare på velgerne dine! Det er vårt budskap til politikere som nå går inn i sin 4-årsperiode som...
Barn leser ute

Vi kan forebygge utenforskap!

Å sikre alle barn like betingelser for utvikling og læring forebygger fremtidens utenforskap. - Vi har...
Indre Østfold nytt medlem

Indre Østfold nytt medlem

Folkehelse og sosial bærekraft blir et viktig satsingsområde i den nye kommunen Indre Østfold. Som et...
Vintersol i Ballangen

Ballangen nytt medlem

Ballangen styrker sitt folkehelsearbeid og slutter seg til Sunne kommuner. Vi ser frem til å samarbeide...
Styreleder Ildri

Styreleder Ildri Eidem Løvaas er død

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vår kjære styreleder gjennom mange år, Ildri Eidem...
Health equity policy tool

Styrker innsats mot helseforskjeller

Nytt verktøy fra WHO utpeker fem innsatsområder for å utjevne sosial ulikhet i helse. - Særlig spennende...
Folkehelsemeldingen

Folkehelsa er et samfunnsansvar!

Det er på tide å se folkehelse i et større samfunnsperspektiv. Det var vårt hovedbudskap til Stortingets...
Lene Conradi

Årets folkehelsehelter er kåret!

Sunne kommuner er et nettverk fullt av mennesker som hver dag står på for å sikre helse og trivsel for...
Gode lokalsamfunn skaper vi sammen

Samarbeid gir gode lokalsamfunn

Hvordan kan vi i fellesskap skape bærekraftige og helsefremmende nærmiljø? Det var tema da Sunne...
Asker kulturhus

Populær nettverkskonferanse

Bærekraft, samskaping og nærdemokrati er tema når vi samles til årets nettverkskonferanse i Asker den 29...
Lene Conradi ordfører Asker

Bærekraftsmål gir nye muligheter

Fremtidens Asker er blant de første kommunene i Norge som tuftes på FNs bærekraftsmål. – Målene bidrar...
Kick-off

Kickstart av folkehelseåret 2019!

Inkludering, politisk agendasetting og helsefremmende stedsutvikling sto på programmet da Sunne kommuners...
Nettverkssamling i Asker

Sunne kommuner er 25 år!

Hvordan bygger vi bærekraftige og helsefremmende nærmiljø gjennom samskaping? Det er tema når Sunne...
FNs bærekraftsmål 3

Ny epoke for folkehelsearbeidet

WHO Healthy Cities peker ut seks nye innsatsområder som skal utgjøre rammeverket for nettverkets arbeid...
Modum på WHO-konferanse

Modum inspirerer europeiske byer

Modum kommune har lykkes med å øke deltakelsen i fritidsaktiviteter. I høst var de på plass under WHOs...
Smaksverkstedet i Bodø

Matglede på menyen

I høst har Smaksverkstedet startet opp hos flere av våre medlemskommuner. Det betyr at en rekke barn og...
Ingvild på brobyggerkurs

Stor interesse for brobyggerkurs

Kurset «Bli en bedre brobygger» gir et nytt perspektiv til folkehelsearbeidet. Etter utelukkende positive...
Sirdal nytt medlem

Sirdal nytt medlem

Sirdal kommune slutter seg til nettverkssamarbeidet! I Sirdal får vi en partner som setter fellesskap...
Brønnøy styrker unges selvfølelse

Vil styrke barn og unges selvfølelse

Skolen er en viktig arena for å fremme god psykisk helse. Derfor blir livsmestring nå en del av...
Fjaler nytt medlem

Fjaler satser på folkehelse

Fjaler går foran og blir Sogn og Fjordanes første sunne kommune. Vi ønsker velkommen, og ser fram til å...
Sunne kommuner

Sunne kommuner i kraftig vekst

Sunne kommuners nettverk vokser. Utviklingen tyder på at det mer enn noen gang er behov for et...
Kristiansand satser på sykkel

Mindre foreldrekjøring – bedre folkehelse

Kristiansand kommune inviterer nå byens ungdomsskole-elever med på en kampanje mot foreldrekjøring. Målet...
Maria Eintveit

Møt vår nye medarbeider

107 søkere var interessert i jobben som organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver i Sunne kommuner. Vi er...
Amagerbrotorv i København

Dette kan vi lære av København

Danmarks hovedstad tar folkehelse på alvor. Det gir glade og sunne innbyggere. Her er seks gode...
Mo i Rana

Sammen for bedre helse og trivsel

Den 18. og 19. april gikk Sunne kommuners nettverkssamling av stabelen i Rana. Konferansen samlet...
Dina von Heimburg årets nettverker

Dina von Heimburg er “årets nettverker”!

Av nettverkskolleger beskrives hun som sprudlende, kunnskapsrik og inspirerende. Dina von Heimburg ble...
Ingvill Dalseg årets folkehelsepolitiker

Ingvill Dalseg er årets folkehelsepolitiker!

Ingvill Dalseg, varaordfører i Oppdal kommune, ble under nettverkskonferansen vår 19. april kåret til...
Med ungdom i fokus

Brønnøy berømmes for nytenkning

Brønnøy kommune og prosjektet MED Ungdom i fokus fikk utmerkelsen Årets innovatør under Sunne kommuners...
Brobyggerkurs

Bli en bedre brobygger!

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet i...
Utlysning av stilling

Vi søker kommunikasjonsrådgiver

Vil du være med å utvikle et spennende nettverk i vekst? Kan du formidle komplisert stoff på en...
Nettverkssamling i Rana

Planlegging for bedre helse og trivsel

Sunne kommuners nettverkskonferanse går av stabelen i Rana 18.-19. april, og har temaet Folkehelse i alt...
Tursti i naturen

Austevoll er nytt medlem

Austevoll kommune har sluttet seg til nettverkssamarbeidet! I Austevoll får vi en spennende...
Sunne kommuner

KRONIKK: Ei drømmedame for folkehelsa?

Den nye eldre- og folkehelseministeren uttalte nylig at hun var «drømmedama for friluftslivet». Vi håper...
Årets folkehelsehelter

Hvem er årets folkehelsehelter?

Hvem er årets politiker, innovatør og nettverker? Vi kårer årets folkehelsehelter! Nominer fram til 6...
Gammel telefon på bord

Kommunikasjon og folkehelse

Hvorfor er kommunikasjon et viktig verktøy i folkehelsearbeidet? Vi sparker det nye året i gang med en...
Engasjerte mennesker på workshop

6 gode grunner til å bli med i nettverket vårt!

Er du politiker eller ansatt i en kommune eller fylkeskommune? Her er 6 gode grunner til å bli med i...
Barn på matkurs

Matglede for barn og unge

Gjensidigestiftelsen har gitt millionbevilgning til Folkelig for å etablere Smaksverkstedet i flere...
Med ungdom i fokus

Med ungdom i fokus!

Gjennom medvirkning og fokusdager deltar ungdommen i Brønnøy aktivt i kommunens samfunnsutvikling...
Kart over Østersjøen

Internasjonalt samarbeid

Sammen med flere nordiske og baltiske land skal Norge delta i et Interreg-prosjekt om forankring av...
Ungdommer i Reell Medvirking

Medvirkning og folkehelse

I 2018 samarbeidet Sunne kommuner med Reell Medvirkning, som jobber for økt ungdomsmedvirkning i norske...
Sykkel i by

10 råd for å få flere på sykkel

Flere syklende er bra for miljøet og folkehelsa. Det er dessuten god samfunnsøkonomi. Her er Syklistenes...
Gutt med hettegenser

Østfolds unge får livsmestring på timeplanen

Som første fylke i landet tar Østfold psykisk helse inn som et eget emne i undervisningen på videregående...
Barn på fjelltur

Oppdal nytt medlem

Oppdal vil fremme «det gode liv i ei attraktiv fjellbygd». Som ledd i denne satsingen er kommunen nå...
Barn løper

Fylkespionér på helse og trivsel

Østfold fylkeskommune har gode partnerskap med både kommuner og forskningsmiljøer. Det blir det godt...
Illustrasjon mennesker

5 bud til alle folkevalgte

- Ta vare på velgerne dine! Det er vårt budskap til politikere som nå går inn i sin 4-årsperiode som...
Folk danser på bro

Hele Øygarden på hjul

Det var ikke bare toppidrettsutøvere som satte seg på sykkelsetet under Sykkel-VM i vest. I Øygarden...
Rask psykisk helsehjelp i Modum

Modum går foran for bedre psykisk helse

I Modum har innbyggerne tilbud om gratis psykisk helsehjelp uten ventetid eller henvisning fra fastlegen...
Invitasjon til samtale i Bodø

Bodø: Den lekende byen

Trivsel og lek er stikkord i Bodøs brede folkehelsesatsing. Drømmescenariet for folkehelsekoordinator...
Mennesker på gressplen

Partienes hjertesaker for folkehelse

Hva mener politikerne om folkehelse? Vi har spurt partiene hva de vil gjøre for å bedre folkehelsa i...
Mennesker løper hånd i hånd

Folkehelsekonferansen 2017

Et miljøvennlig lokalsamfunn er et helsefremmende lokalsamfunn. Folkehelsekonferansen går av stabelen 23...
Mennesker på hagefest

Asker går foran for enslige mindreårige

I sommer var det ett år siden Asker kommune etablerte sitt første familiehjem for enslige mindreårige...
Små barn i blomstereng

Kun helsefremmende barnehager i Rana

Alle de 22 barnehagene i Rana kommune oppfyller de strenge kravene for å kunne kalle seg en...
Sunne kommuner

10 råd for bedre folkehelse

- Fyll svømmehallene med vann, bevar folkebibliotekene og la det skinne av barnehagene! Det er noen av...
Gutt med hettegenser

Vellykket nettverkssamling i Kristiansand

8. og 9. mai var både folkevalgte og fagfolk samlet til nettverkssamling i Kristiansand. Et sentralt tema...
Kvinner i Levanger

Verktøybok for integrering

Å ha en jobb er en vesentlig faktor for inkludering, helse og trivsel. I Levanger kommune har de utviklet...
Grensen mellom Norge og Sverige

Scandinavian partnership

The Norwegian WHO Healthy Cities network has joined forces with the similar networks in Denmark and...
Jente leker i tre

Helsefremmende barnehager i Nordland

Nordland har i flere år jobbet systematisk med en sertifiseringsordning for helsefremmende barnehager...
Grensen mellom Norge og Sverige

Skandinavisk samarbeid

Sunne kommuner samarbeider med våre søsternettverk i Danmark og Sverige om et kurs for alle som jobber...
Utsikt i Oppdal

Ny veileder for folkehelsearbeid

I Trøndelag er det utviklet en modell som er utgangspunkt for en ny veileder for folkehelsearbeid i...
Gym i gaten

Samarbeid for bedre folkehelse

Helse og trivsel skapes der vi lever livene våre. Sunne kommuner samarbeider med den sosiale...
Gutt med hettegenser

Velkommen til nettverkskonferanse!

Hvordan skaper vi lokalsamfunn som fremmer mening og mestring for ungdom? Det er et sentralt tema på...
Folk på samling

Kick off av folkehelseåret 2017!

Kreative nettverksprosesser, møte med akademia og speed dating med sosiale entreprenører stod på...
Haugenparken i Songdalen

Songdalen nytt medlem

Songdalen kommune har gjennom politisk forankring valgt å satse stort på folkehelse. Som et ledd i denne...
Rongesundet i Øygarden

Øygarden med i Sunne kommuner

Vi har fått et nytt medlem! Øygarden har i lang tid satt folkehelse høyt, og er den aller første...
Ingvild Gundersen Little ny daglig leder

Vi har fått ny daglig leder

Ingvild Gundersen Little er ansatt som ny daglig leder i Sunne kommuner. I Little får nettverket en...
Barn på sykkel

Grane nytt medlem

Helgelandskommunen Grane er blitt med i Sunne kommuner. I Grane får vi nytt dedikert nettverksmedlem som...
Sammen på rickshaw sykkel

Samarbeid med sus

15 medlemmer har slått til på tilbudet om å få en fullfinansiert sykkel-rickshaw gjennom vårt samarbeid...
Strand i Sandnes

Vellykket nettverkssamling i Sandnes

27.-29. april var nettverket samlet til givende både faglige og sosiale nettverksdager i Sandnes...
Folkehelsekoordinatorer på samling i Brussel

Sosial bærekraft i Brussel

Innsats for å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn kan gi store samfunnsmessige gevinster. 17. og...
Sosiale entreprenører på Sentralen

Kommuner + sosiale entreprenører = sant?

Store samfunnsutfordringer krever samarbeid på tvers av sektorer. 15. mars arrangerte vi en inspirerende...
Sunne kommuner flytter til Sentralen

Vi flytter til Sentralen

1. mars åpnet Sparebankstiftelsens nye storstue for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon. Det splitter...
Strand i Sandnes

Velkommen til nettverkskonferanse i Sandnes

Inkludering og integrering er sentrale tema på årets nettverkskonferanse. Den går av stabelen 28. april...
Barn som stedsutviklere

Med barna som stedsutviklere

Hvordan ville byer og nabolag sett ut dersom barn og unge fikk bestemme? I Bodø er de noen steg nærmere...
Barn som løper

Psykologer viktig i folkehelsearbeidet

Hvordan kan psykologers kompetanse benyttes i praktisk folkehelsearbeid i kommunene? En ny rapport viser...
Kristiansand satser på sykkel

Kristiansand på sykkeltoppen!

Hvordan har Kristiansand havnet på sykkeltoppen? En undersøkelse viser at sykkelandelen i sørlandsbyen nå...
Sammen på sykkel

Samarbeid for livs- og sykkelglede

Sunne kommuner har inngått partnerskap med Sammen på sykkel. Dette innebærer blant annet at alle våre...
Barn som synger i kor

De ti frivillighetspolitiske bud

Over 300 organisasjoner har stilt seg bak "De ti frivillighetspolitiske bud", som Frivillighet Norge nå...
Gran i Hadeland

Gran blir nytt medlem

Gran kommune på Hadeland i Oppland blir medlem fra 1. januar 2016. I Gran får nettverket en dedikert...
Skog om høsten

Folk ut i friluft: 10 tips til kommuner

Nærnaturen er viktig for helsa vår. Friluftsrådenes Landsforbund kommer her med 10 råd til kommuner som...
Elever ved kokkelinjen

Matkunnskap til førsteårselever

En grundig innføring i sunt kosthold møtte førsteårselevene ved Ytre Namdal videregående skole i år. Bak...
Skogsbyen i Oppegård

Sammen om folkehelsa

Det er lett å tenke at folkehelsearbeid først og fremst angår dem som har helse som fag- eller...
Gode nærmiljø

Sjekkliste for gode nærmiljø

Helsedirektoratet har nå laget en inspirasjonsplakat med sjekkliste for kommuner som vil skape gode...
Mo i Rana

Rana blir nytt medlem

Rana kommune blir medlem fra 1. januar. I Rana får nettverket en dedikert og dyktig nettverkspartner som...
Sykkel i København

Egen politikksesjon på Folkehelsekonferansen

Under Folkehelsekonferansen 26. og 27. oktober arrangeres det en egen poltikksesjon. Dit kommer blant...
Gutter spiser frokost på skolen

Frokost mot frafall

Alle elever på videregående skole i Nordland får gratis frokost! Prosjektet finansieres av tiltaksmidler...
Stadionparken i Levanger

Parkløft for bolyst og folkehelse

Levanger ser folkehelseverdien av god stedsutvikling og områder som er tilrettelagt for uorganisert...
Barn som synger i kor

4 råd til kommuner som vil satse på frivilligheten

Frivilligheten er en essensiell bærebjelke i folkehelsearbeidet. Her er Frivillighet Norges 4 råd til...
Illustrasjon mennesker

Tar folkehelse på alvor

Modum trekkes fram av doktorgradsstipendiat som eksempel på godt og helhetlig folkehelsearbeid. Nøkkelen?...
Folk på stenbro ved havet

Stedsutviklingstilskudd til Bodø, Brønnøy og Hamarøy

Nordland fylkeskommune har gitt stedsutviklingstilskudd til havnepromenade i Bodø, byscene i Brønnøy og...
Norsk delegasjon i Kuopio

WHOs Healthy Cities-konferanse i Kuopio

Glade byer, trivselsfremmende lokalsamfunn og Health in All Policies var sentrale temaer da WHOs Healthy...
Per Kristian Foss

Mange kommuner mangler folkehelsestrategier

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid viser at over halvparten av norske kommuner...
Temagrupper levevaner

Nå er temagruppene i gang

Etter et inspirerende idéverksted på Lillehammer 30. april er temagruppene formelt i gang! Med seg har de...

Fant ingen post

Har du et godt prosjekt eller tiltak du ønsker å dele med nettverket? Send inn ditt eksempel!

Send inn prosjekt eller tiltak

#dethandleromfolkehelse

Fortjener flere å høre om kommunens eller fylkeskommunens gode initiativer? Del dine gode eksempler i sosiale medier! Bruk gjerne hashtaggen #dethandleromfolkehelse samt tagg Sunne kommuner – så hjelper vi med å spre ordet.