Du er her: HjemNyheterHverdagsreisen: Vi rekrutterer nye kommuner!

De aller fleste av oss beveger oss for lite, og mange sliter med ensomhet og de helseproblemene som følger av det. Både bevegelse og møteplasser henger tett sammen med de bygde omgivelsene våre. Men hvordan bygger vi for bedre folkehelse? I mange sammenhenger bygger vi oss syke, og mange steder kunne vi bygget oss friskere, ved å tenke oss litt bedre om før vi begynner å planlegge og bygge.

Men det kan være krevende å bygge for god helse og livskvalitet, og det krever kunnskap. Hverdagsreisen er et verktøy for å undersøke hvordan de lokale fysiske omgivelsene påvirker valgene folk tar om hvor de går og hvordan de møtes. Kan man påvirke valgene og hjelpe folk til mer aktive og sosiale liv? Målet med prosessen er atferdsendring: Sammen med et fagteam vil kommunen gå gjennom en lokal innsiktsprosess, basert på metoder fra design- og arkitekturfagene, og teste fysiske tiltak som bidrar til at folk har lyst til å bruke nærområdene sine på nye måter, hele året.

Den 14. februar arrangerte vi frokostmøte om prosjektet og tilbudet. Her kan du også høre Lillestrøm kommune fortelle om deres erfaringer fra å delta i prosjektet. Se opptak fra arrangementet her og last ned presentasjonene her.

Om tilbudet

  • Hverdagsreisen er en metodikk for å få innsikt i hvordan folk faktisk bruker de bygde omgivelsene, utviklet av DOGA og Comte Bureau.
  • Metodikken er beskrevet i Hverdagsreisen DIY, en håndbok som skal hjelpe kommunene til selv å samle innsikten, med enkel bistand fra designer/arkitekt.
  • Interesserte kommuner må søke om deltakelse. Søknaden skal inneholde et konkret område/en utfordring/en befolkningsgruppe kommunen trenger å vite mer om.
  • DOGA vil hjelpe deltakerkommunene å finne riktig designteam og bistå i den faglige gjennomføringen, men kommunen må selv dekke kostnadene ved prosessen. Kostnadene vil kunne variere, avhengig av utfordringenes omfang.
  • Innsiktsprosessen tar ca. 3 måneder, og målet er å komme fram til fysiske tiltak som kan testes på stedet, for å påvirke hva folk faktisk gjør. Framdrift for den fysiske testingen vil variere.
  • DOGA og Sunne kommuner velger ut ca. 10 deltakerkommuner, basert på søknad og konkrete utfordringer, og arrangerer samlinger for kommunene underveis. Alle kommuner kan søke om å delta, men kommuner som er medlem i Sunne kommuner-nettverket vil få prioritet.
  • Oppstart for prosjektet er høsten 2024

Søk om å bli med i Hverdagsreisen-prosjektet her!

Vil du vite mer om Hverdagsreisen-prosjektet? Les mer på DOGA sine nettsider her og Sunne kommuner sine nettsider her.

 

Kontaktpersoner:

DOGA: Ingerid Helsing Almaas, iha@doga.no

Sunne kommuner: Maria Eintveit, me@sunnekommuner.no

 

Om DOGA: Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor, med utgangspunkt i design- og arkitekturfagene. Hverdagsreisen er en del av DOGAs temasatsing på arkitektur og folkehelse. https://doga.no/

Om Sunne kommuner: Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Sunne kommuner er en del av WHOs Healthy Cities-nettverk, og er til for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sin samfunnsplanlegging, og vil jobbe for å implementere FNs bærekraftsmål lokalt.