Lokalsamfunn for helse og livskvalitet

Nettverk for helsefremmende samfunn (Fremsam) skaper lokalsamfunn som fremmer gode liv for alle innbyggere. Vi er et nettverk av og for kommuner og fylkeskommuner, og en del av WHO Healthy Cities.

Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Sunne kommuner

Hvorfor bli medlem i Fremsam?

Vi tilbyr møteplasser, inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som er gode å leve i. Medlemmene våre kobles med spennende aktører og innovative prosjekter. Vi bringer ulike fagfelt sammen og bygger bro mellom akademia og praksisfeltet.

Jeg vil vite mer

Nyheter