Du er her: HjemKunnskapslaboratorietForskningsprosjektet Kort – for bedre psykisk helse og livskvalitet hos ungdom

Om forskningsprosjektet Kort

forskningsprosjektet Kort, som ledes av Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør, har forskere, helsesykepleiere og ungdom samutviklet et tiltak som skal hjelpe ungdommer som strever med følelser som uro, engstelse eller stress. I Kort øver ungdommene på å utforske og mestre slike følelser sammen med helsesykepleier på skolen. 

Kort-tiltaket er et samtaleverktøy, som skal være tilpasset helsesykepleieren sin hverdag samtidig som det oppleves som nyttig og relevant for ungdom som kommer til helsesykepleier for støtte og veiledning. Samtaleverktøyet testes nå i skolehelsetjenesten på ungdomsskoler og videregående skoler. 

Vårt mål er at ungdom som oppsøker skolehelsetjenesten får effektiv hjelp som bidrar til å fremme deres psykiske helse og livskvalitet. Vi ønsker derfor å teste et nytt samtaleverktøy som kan hjelpe helsesykepleierne med å nå dette målet.

Fra høsten 2023 til sommeren 2024 testes samtaleverktøyet Kort i en pilotstudie med ca. 30 helsesykepleiere fra 12 kommuner. Det samles inn data om hvordan det er å bruke Kort, både for helsesykepleiere og ungdom som deltar. 

Her kan du lese om hvordan to av helsesykepleierne som deltar i prosjektet opplever å bruke verktøyet.

Fra november 2024 oppskaleres prosjektet og Kort testes ut i en større, landsdekkende studie med ca. 100 helsesykepleiere.

Vil du høre mer om Kort, eller er du interessert i å delta?

Er du helsesykepleier, leder i en skolehelsetjeneste eller kommune og ønsker mer informasjon, tar vi gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Meld din interesse her, så tar vi kontakt!

 

Ansvarlige for prosjektet er RBUP Øst og Sør. Samarbeidspartnere er Sunne kommuner – WHOs norske nettverk, forskningssenteret PROMENTA (Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet) Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune, Mental Helse Ungdom (MHU), ADHD Norge, Rådgivning om Spiseforstyrrelser (RoS) og Barn av Rusmisbrukere (BaR).

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og gjennomføres i perioden 2022 – 2026.