Du er her: HjemNyheterVelkommen til Brobyggerkurset 2.0!

Du er her: HjemKunnskapslaboratorietVelkommen til Brobyggerkurset 2.0!

Nå kan du være med å prøve ut en ny og revidert versjon av vårt populære Brobyggerkurs!

Brobyggerkurset er et kurs om hvordan vi kan arbeide for en helsefremmende samfunnsutvikling. Nettverk for helsefremmende samfunn (Fremsam) har videreutviklet kurset, og inviterer nå ansatte i kommuner og fylkeskommuner til å teste ut Brobyggerkurset 2.0. Kurset vil avholdes den 19.-20. juni på Sentralen i Oslo.

Kurset har beholdt noe av form og innhold fra det opprinnelige kurset, men er fornyet med et tydeligere fokus på utvikling av samarbeidskompetanse i møte med komplekse velferdsproblemer. Komplekse problemer er slike som ingen sektor eier, men som kun kan løses godt av et felleskap av aktører. De er ofte kalt gjenstridige problemer (wicked problems). Vi vil kalle de komplekse problemer.

I det offentlig er det stadig større oppmerksomhet mot komplekse problemer. Flere satsinger er de siste årene satt i gang for å støtte kommunen i sitt arbeid med det. «Målrettede samfunnsoppdrag» for forebygging av ungt utenforskap er ett slikt eksempel.

Ny versjon av kurset

Folkehelseutfordringer er komplekse problemer som krever tverrsektorielt samarbeid. Dette kurset har som formål å gi deltakerne økt kompetanse om lokale grep for en helsefremmende samfunnsutvikling. Det vil gi kunnskap og praktisk erfaring i bruk av verktøy for godt samarbeid og felles eierskap, og bidra til kommuners utvikling av fellesskapsverdier.

Målgruppen for kurset er ansatte i kommuner og fylkeskommuner som jobber med komplekse problemer/fagområder.

Nytt i kurset er at alle deltakere får mulighet til å arbeide med et prosjekt som kommunen/fylkeskommunen trenger å samarbeide på tvers av sektorer om under kursdagene. Vi kaller det heretter et «samarbeidsprosjekt». Det kan være et tema, et fagområde eller et mer avgrenset prosjekt. Kanskje det eksisterer allerede, eller er noe dere ønsker at det skal samarbeides mer om lokalt etter kurset.

I tillegg til arbeid i grupper, vil kurset bestå av innledninger fra både praksis og forskningsfeltet, deriblant Fredrikstad kommune, KS, OsloMet og Fremsam. Det vil tilbys oppfølging som en del av kurset.

Kursets moduler

  1. Folkehelsearbeid og nyttige arbeidsformer
  2. Fellesskapets problemer: om komplekse (gjenstridige) problemer. Sosial ulikhet i helse som case.
  3. Samarbeidsdrevet utvikling: samarbeid og samskaping om felles problemer, forutsetninger for godt tverrsektorielt samarbeid. Hva slags støtte finnes for kommuner?
  4. Helsefremmende samfunnsutvikling: ressurser som finnes, og kan utløses i samarbeid, styrkebasert tilnærming.
  5. Samordning: hva er samordning og hvorfor er dette viktig i møte med felles komplekse problemer?

For å få best mulig nytte av kurset:

Hver kommune eller fylkeskommune deltar med min. 2 ansatte. Forberedelse til deltakelse:

  • Alle deltakere skal ha med seg et relevant prosjekt eller tema fra sin kommune som forutsetter samarbeid på tvers.
  • Deltakerne fra samme kommune/ fylkeskommune får tilsendt en interessentanalyse for sitt samarbeidsprosjekt som skal fylles ut før kurset begynner

Praktisk informasjon

Sted: Sentralen, Oslo

Tid: 19.6 kl. 11.30 – 20.6 kl 15.00

Gratis for medlemmer i Fremsam. Søknad om støtte til reise og opphold kan innvilges for medlemmer i Fremsam med lang reisevei. Den må sendes innen 5.juni.

Ikke-medlemmer: Deltakeravgift kr 1500.

Påmeldingsfrist: 12.juni

Meld deg på kurset her.