Du er her: HjemNyheterOppveksten: Grunnmuren for livets helse og livskvalitet

Velkommen til nettverkssamling i Modum!

Den 5. og 6. juni samler vi politikere og ansatte fra nettverkets kommuner og fylkeskommuner til en inspirerende samling. Temaet er den viktige oppveksten, som vi vet legger et betydningsfullt grunnlag for helse og livskvalitet gjennom hele livet.

Årets nettverkssamling vil belyse stedets betydning for barn og unges oppvekst. Vi vil høre hvordan psykososiale forhold i barnehagen både kan bidra til god kvalitet og styrking av lokaldemokratiet. Vi vil også få høre måter å fremme emosjonell læring i skolen fra ulike kommuner, og hvordan skolen som nærmiljøarena gir positive ringvirkninger.

Sammen skal vi bli klokere på hvordan vi kan gi flest mulig barn opplevelse av mestring, trivsel og tilhørighet der de vokser opp.

Denne samlingen er kun for medlemmer, og det blir lagt opp til en litt annerledes samling – mindre konferanse, mer faglig «mingling». I kjent Sunne kommuner-stil blir det aktiviteter og kulturelle innslag, i tillegg til det faglige innholdet.

Meld deg på nettverkssamlingen her.

Praktisk informasjon

Arrangementet er gratis, men reise og opphold besørges og bestilles selv.

Sted: Tyrifjorden hotell, Vikersund

Bestill hotellrom på hotell@tyrifjord.no eller tlf. 32 77 84 00 og vis til at du deltar på arrangement med Sunne kommuner. OBS.: Vi anbefaler å bestille hotellrom så fort som mulig, da det kun er ett hotell i Modum. Vi har også reservert ekstra rom på Modum bad for å sikre nok overnattingsplasser. Ta kontakt med Maria Eintveit på me@sunnekommuner.no hvis du ikke får overnatting på Tyrifjord hotell.

Ankomst: Vi setter opp felles buss fra Drammen (Både VY og flytoget går til Drammen stasjon fra Gardemoen og Oslo S).

Program

5. juni

12.00-13.00: Lunsj på vakre Tyrifjorden hotell

13.00: Åpning ved Modum kommune og Nettverk for helsefremmende samfunn (Fremsam)

13.30: By og land: Hvordan påvirkes vi av stedene vi vokser opp?

Innlegg ved Ingar Brattbak og Patrick Lie Andersen, OsloMet

14.30: Nettverksdialog: Oppvekstvilkår og utjevning – hva kan vi gjøre?

15.30: Pause

15.45: Barnehagen: Hvordan sikre en trygg og inkluderende start på livet?

 • Godt arbeidsmiljø en forutsetning for god kvalitet
  Vibeke Hillestrøm, Modum kommune
 • Barnehagen som møteplass og nærdemokratisk arena
  Dina von Heimburg, NTNU

16.30-17.00: Nettverksdialog: Hvordan ta i bruk dagens kunnskap?

18.00-22.00: Besøk til Vikersundbakken – verdens største hoppbakke: Hvordan involveres unge i aktiviteter rundt bakken?

Nettverket 30 år: Jubileumsmiddag på Blaafarveværket.

 

6. juni

08.30: Nettverksdialog: Faglig bevegelse

9.15: Skolen som helsefremmende arena

 • Boost: Metodikk for å styrke barnas sosiale og emosjonelle læring
  Kjetil Gulsrud Lundemoen, Modum kommune
 • Skolen som nærmiljøarena
  Gun Kleve, Halden kommune

10.15: Pause

10.30: Gå i dybden og velg et tema

 1. Hvordan styrke sosial bærekraft i lokalsamfunnet? Resultater fra forskningsprosjektet SOSLOKAL og workshop om metodikken politisk verksted
 2. Å fremme god psykisk helse i skolen – hvilke erfaringer har vi gjort oss?
 • Livet og sånn ved Anne-Hilde Lystad, Ålesund kommune
 • Robust ungdom ved Cathrine Løes Sørby, Indre Østfold kommune
 • #psyktnormalt ved Jorunn Tangen Hole, Modum bad og Hanne Mjølid Bråthen, Modum kommune

12.00: Innspill: Strategi for den kommende tid

12.30: Lunsj – og vel hjem! (Vi setter opp buss til Drammen)

 

Meld deg på nettverkssamlingen her.