Du er her: HjemKunnskapslaboratorietArkitektur og folkehelse

«Arkitektur og folkehelse» er en satsing fra Design og arkitektur Norge (DOGA) som utforsker sammenhengen mellom våre fysiske omgivelser og hvordan vi har det. Målet med prosjektet er å få folk ut – hele året.

Samarbeidsprosjekt: Hverdagsreisen

En viktig del av tiltaket er å teste nye løsninger i norske kommuner. Sunne kommuner og DOGA samarbeider derfor om prosjektet Hverdagsreisen, som undersøker hvordan vi kan bygge nærmiljø som fremmer sosiale møter og økt hverdagsaktivitet. Et viktig mål er også å styrke kommuners design- og arkitekturkompetanse i folkehelsearbeidet.

«Hverdagsreisen» samler innsikt om hvordan folk bruker nærområdene sine. Hva er barrierer og drivere for fysisk aktivitet? Hvor og hvordan treffes folk, planlagt eller ikke? Det vi kaller en “hverdagsreise” er den reisen hver av oss gjør fra sofaen og ut i nærmiljøet – til skolen, butikken, jobben osv.

En hverdagsreise er alt du gjør fra du går ut døra om morgenen, til du er tilbake igjen på kvelden. Skal vi lykkes med å utvikle gode løsninger for innbyggerne i deres nærmiljø må vi begynne med å få innsikt i hvilke behov vi skal skape løsninger for.
Lene Haus, arkitekt i Comte Bureau.

I prosjektet vil man jobbe med å gjennomføre en hverdagsreiseanalyse i et konkret uteområde, samt få råd og forslag til hvordan kommunen kan fremme fysisk aktivitet og sosiale møter i det valgte uteområdet.

Hverdagsreisesanalysene gjennomføres av et tverrfaglig team av arkitekter, designere og samfunnsvitere som jobber tett sammen med folkehelsekoordinatorer, planleggere og andre relevante fagpersoner i kommunene.

Nå rekrutterer vi nye kommuner til å delta

Ønsker din kommune å teste verktøyet? I 2024 starter en ny runde med å teste Hverdagsreise-metoden, og vi rekrutterer nå nye kommuner til å delta i prosjektet.

Kom på digitalt frokostmøte den 14. februar kl. 9-10.30, hvor du vil være mer om, om Hverdagsreisehåndboka, og om hvordan dette kan bidra til folkehelse- og planarbeidet i din kommune.

Les mer og meld deg på her!

Ny og nyttig kunnskap om medvirkning, folkehelse og stedsutvikling

Første del av pilotprosjektet «Hverdagsreisen» ble gjennomført i 2021/2022 og ga oss ny og nyttig kunnskap om medvirkning, folkehelse og stedsutvikling. Les mer om erfaringene fra prosjektet her.

Flere kommuner har siden testet metoden, og Lillestrøm kommune jobber i 2024 med å bruke innsikten hentet inn i gjennom Hverdagsreise-analysene for å prototype og teste tiltak.

Comte Bureau, som sto for innsiktsarbeidet i første del av prosjektet, har også utviklet en «Do it yourself»-manual for å senke terskelen til å gå i gang med tilsvarende prosjekter selv. Du kan laste ned Hverdagsreise-manualen her.

Finn inspirasjon i eksempelsamling

For å skape gode lokalsamfunn må vi i større grad inkludere folkehelseperspektivet i by- og stedsutvikling. Et perspektiv som ofte mangler i dag, sa arkitekt Ingerid Helsing Almaas fra DOGA under Sunne kommuners kick off-samling i 2020.

Vi har bygget møteplassene ut av boligområdene våre.
Ingerid Almaas

DOGA ønsker å inspirere kommuner til å tenke annerledes, og har samlet en rekke gode eksempler på aktivitetsskapende uteområder i et helårsperspektiv. Felles for dem alle er at de gjør det enkelt for innbyggerne å ta turen ut.

– Vi må gi folk en grunn til å komme seg ut. Og de grunnene finner du i nabolaget, sier Tord Bakke fra 3RW Arkitekter, som står bak eksempelsamlingen.

Les hele eksempelsamlingen her.

Sunne kommuner besøkte DOGA på nettverkets kick off-samling 2020. Hele dagen ble streamet – opptaket kan ses her.