Du er her: HjemKunnskapslaboratorietDialogverktøyet Stedskompasset

Stedene vi bor, jobber og oppholder oss har stor betydning for vår helse og livskvalitet. By- og stedsutvikling bør derfor spille en viktig rolle i folkehelsearbeidet, og ikke minst involvere innbyggerne – ekspertene på lokalsamfunnets ressurser og utfordringer.

Stedsutvikling er et av seks sentrale satsingsområder i WHO Healthy Cities-nettverket. Fremsam sitter også i WHOs europeiske task force som kartlegger og formidler kunnskap og erfaringer fra arbeidet med helsevennlig stedsutvikling i europeiske byer og kommuner.

Stedskompasset

Stedskompasset (på engelsk The Place Standard Tool) er et skotsk verktøy, utviklet av eksperter på folkehelse, byutvikling og arkitektur. Verktøyet ble utviklet i 2016 av skotske helsemyndigheter, Glasgow kommune og Architecture & Design Scotland. I 2017 vant verktøyet prisen Excellence in Planning for Well-being. Fremsam ble introdusert for verktøyet gjennom WHO Healthy Cities.

I 2020 piloterte Fremsam verktøyet sammen med flere av nettverkets medlemmer, og fikk svært gode tilbakemeldinger. Deltakerne uttrykte at verktøyet både forenkler og forbedrer medvirkning i stedsutviklingsprosesser. I 2021 lanserte vi derfor en norsk versjon, som kan tas i bruk av alle medlemskommuner og -fylkeskommuner.

Stedskompasset er et multiverktøy! Det er et verktøy for stedsutvikling, folkehelse, innbyggerdialog og samskaping. Samtidig er det et verktøy for alle, da det er lett å ta i bruk og skaper engasjement.
Heidi Eriksson, Indre Østfold kommune

Les også: Indre Østfold styrker innbyggernes stemme

Skaper dialog med og mellom innbyggere

Stedskompasset bidrar til å utvikle gode nærmiljø som fremmer helse og livskvalitet ved at innbyggerne enkelt kan vurdere et områdes fysiske og sosiale aspekter, og ikke minst relasjonen mellom dem.

– Dette er et verktøy som gjør det enkelt å legge til rette for dialog både med og mellom innbyggerne, samt internt i kommunen om et utvalgt område, sier Vigdis Holm, daglig leder i Fremsam.

– Det betyr at Stedskompasset handler om mer enn å samle data. Like viktig er det å legge til rette for inkluderende samarbeid, og skape engasjement og deltakelse i lokalsamfunnet.

Verktøyet er delt inn i 14 temaer som er nøye utvalgt basert på evidens om hvordan de hver for seg og sammen påvirker vår helse og livskvalitet, som f. eks. fremkommelighet, trygghet, estetikk, møteplasser og trivsel.

Verktøyet kan lastes ned i medlemsportalen her.

Kompassdiagrammet