Du er her: HjemKunnskapslaboratorietPsykisk helse og livskvalitet

Hvordan kan vi fremme god psykisk helse og livskvalitet for alle? Det skal forskningssenteret PROMENTA ved Universitetet i Oslo finne ut av – i samarbeid med Sunne kommuner.

– Vi er utrolig glad for å være partner i PROMENTA. Det er viktig å jobbe kunnskapsbasert for å få gode og varige resultater innen folkehelsearbeidet, og da må forskningsinstitusjoner og kommuner samarbeide. Det er nettopp koblingen mellom forskning og praksis som gjør dette senteret så spennende, sier Ingvild Little, tidligere daglig leder i Sunne kommuner.

PROMENTA forsker på livskvalitet og psykisk helse i et helhetlig perspektiv – fra genetikk til politikk.

Den 28. og 29. september 2022 gikk Promentakonferansen “God helse og livskvalitet frem mot 2030” av stabelen, hvor Sunne kommuner var medarrangør av dag 2. Les mer om konferansen her!

Psykisk helse, livskvalitet og rusbruk

PROMENTA er et tverrfaglig forskningssenter som skal skaffe ny kunnskap om tre sentrale spørsmål innen psykisk helse, livskvalitet og rusbruk:

  • Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse?
  • Hvordan oppstår sosiale og geografiske ulikheter i psykisk helse?
  • Hvordan kan vi utvikle, tilpasse og evaluere effektive intervensjoner for å fremme psykisk helse i kommunene?

For å svare på disse spørsmålene undersøkes sykdomsforebyggende og helsefremmende faktorer på en rekke nivåer som genetisk risiko, nevrokognitiv utvikling, det psykososiale miljøet og den sosiokulturelle og politiske konteksten. Les mer om de ulike forskningsområdene her.

Unik mulighet

Senterleder Espen Røysamb ser frem til å jobbe tett sammen med norske kommuner.

– Vi er opptatt av å teste ulike intervensjoner i lokalsamfunnet, og har fokus på kommunenes kunnskapsbehov, helsefremming, forebygging og evaluering.

– For å utvikle effektive tiltak trenger vi gjensidig påvirkning mellom forsknings- og praksisfeltet. Og det er her Sunne kommuner kommer inn i bildet. Nettverket fungerer som et koblingspunkt mellom forskere, beslutningstakere og praksisfeltet, sier Røysamb.

Samarbeidet er en unik mulighet for kommuner, mener Ingvild Little.

– Gjennom partnerskapet vil medlemskommunene våre få mulighet til å bidra til prioritering av forskningsspørsmål som er relevant for deres praksis, i tillegg til å pilotere ulike intervensjoner.

Se presentasjoner

Den 17. september arrangerte vi et seminar med PROMENTA, hvor medlemmene våre ble introdusert til forskningssenteret og utvalgte relevante prosjekter. Seminaret ble tatt opp og under kan du se de ulike presentasjonene:

Forskningssenteret PROMENTA – Hvem er vi og hva gjør vi?
Senterleder Espen Røysamb, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Hvor viktig er nabolaget for barns psykiske helse?
Professor Eivind Ystrøm, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Brutto kommunal hverdagsglede
Seniorforsker Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet

Hvordan har ungdom det under covid-19-pandemien?
Professor Tilmann von Soest, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Rus blant ungdom og rusreformen
Professor Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Les mer om PROMENTA her.