Du er her: HjemKunnskapslaboratorietVeiledning i folkehelse for politikere

En veiledning for politikere om folkehelse

I folkehelseloven er både kommuner og fylkeskommuner gitt et betydelig folkehelseansvar. «Ta vare på velgerne dine» er en politikerveiledning som skal bevisstgjøre folkevalgte om dette ansvaret, og ikke minst gi kunnskap og inspirasjon til hvordan man som politiker best kan forvalte det.

En sunn og glad befolkning er kommunens viktigste kapital!

Det overordnede budskapet i politikerveiledningen er at helse skapes andre steder enn i helsesektoren. For å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel, og dermed forebygger heller enn å reparere, er det helt essensielt at alle politikere har velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger. Ikke bare de som har helse som felt.

Politikerveiledningen er delt inn i tre hoveddeler:

  • Roller og ansvar i folkehelsearbeidet
  • Sentrale utfordringer
  • Effektive virkemidler og strategier

Politikerveiledningen består av en ressurspakke i ulike deler:

  • Et basisforedrag i power point, inkludert manus – filen er redigerbar og vi anbefaler å supplere med informasjon om folkehelsesituasjonen i egen kommune/fylkeskommune, sentrale utfordringer og de viktigste innsatsområdene
  • En power point-mal med tilsvarende grafikk som i basisforedraget
  • Animasjonsfilmer
  • Filmer med politikere fra nettverket
  • Illustrasjoner og figurer

I 2020 ble materialet fornyet og lansert på webinaret «Hvordan styrke politikeres kunnskap om folkehelsearbeidet?». Se opptak av webinaret her.

Interessert i å vite mer om politikerveiledningen? Ta kontakt med oss!

Utviklingen av materialet er støttet av Legat til fremme av folkehelsen.

Se en av filmene fra materialet her: