Du er her: HjemKunnskapsbankenIndre Østfold styrker innbyggernes stemme

Du er her: HjemNyheterIndre Østfold styrker innbyggernes stemme

– Det har vært en unik mulighet å få være pilotkommune og delta i arbeidet med å teste og tilpasse Stedskompasset til norske forhold, forteller Heidi Eriksson, prosessleder for innbyggerdialog i Indre Østfold.

Hun har ledet Indre Østfolds deltakelse i Sunne kommuners pilotprosjekt, hvor fire kommuner ble valgt ut til å teste det skotske verktøyet Stedskompasset. Verktøyet ble utviklet i 2015 av eksperter på folkehelse, byutvikling og arkitektur, og vant i 2017 prisen Excellence in Planning for Well-being. Og det med god grunn, ifølge Eriksson.

– Stedskompasset er et multiverktøy! Det er et verktøy for stedsutvikling, folkehelse, innbyggerdialog og samskaping. Samtidig er det et verktøy for alle, da det er lett å ta i bruk og skaper engasjement.

Les også: Fire kommuner tester prisvinnende verktøy

Besøkte 13 tettsteder

I høst har kommunen testet verktøyet på hele 13 tettsteder, gjennom kommunens nærdemokratiske ordning Lokale verksteder. Formålet var både å stimulere lag og foreninger til å initiere prosjekter som kan bidra til god stedsutvikling, og samtidig få kunnskap og innspill om innbyggernes opplevelser av sine tettsteder.

– Sammen med politikere fra Samfunnsutvalget har vi reist rundt til alle 13 steder og gjennomført Stedskompasset med innbyggerne, sier Eriksson.

Det bidro til at de ble bedre kjent med kommunes styrker og utviklingsmuligheter gjennom dialog med de som kjenner nærmiljøet best – innbyggerne som bor der.

– Stedskompasset belyser både fysiske og sosiale aspekter ved et sted, og gir derfor et bredt perspektiv på hvordan vi opplever nærområdet vårt. Når vi vurder et område gjennom Stedskompasset får vi satt ord på opplevelsen vi har. Det gjør det lettere å se på tiltak som kan bidra til at nærmiljøet vårt blir enda bedre.

Det har vært en meget positiv opplevelse, og vi har fått mange gode innspill som jeg nå sprer videre i organisasjonen.

Lyser ut 1,6 millioner kroner til tiltak

Nå håper kommunen at verktøyet har inspirert innbyggerne til å ta initiativ i stedsutviklingen av deres nærmiljø, og har lyst ut midler til nye prosjekter.

– Små og store tiltak har kommet inn, både tiltak som kommunen eller fylkeskommunen må ta ansvar for, og tiltak innbyggerne selv kan gjennomføre. Samfunnsutvalget har derfor satt av 1,6 millioner til stedsutviklingsprosjekter som innbyggerne ønsker å initiere.

Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner, er imponert over det Indre Østfolds har fått til i pilotprosjektet.

– Indre Østfold er en kommune som virkelig prioriterer folkehelse og sosial bærekraft, og viser at de går foran i arbeidet med å løfte innbyggernes innflytelse i utviklingen av deres nærmiljø. Nå gleder vi oss til å følge deres oppfølgning av initiativene som har kommet takket være Stedskompasset.

Sunne kommuner vil bruke innspillene fra pilotprosjektet til å oppdatere den norske versjonen av Stedskompasset. Verktøyet skal også testes og videreutvikles i forbindelse med samarbeidsprosjektet om sosial bærekraft i lokal samfunnsutvikling med Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommune.

Om Stedskompasset

Stedskompasset, på engelsk The Place Standard Tool, anbefales av WHO Healthy Cities. Verktøyet er utviklet av skotske helsemyndigheter, Glasgow kommune og Architecture & Design Scotland. En ny versjon av verktøyet er under utvikling, og Sunne kommuner er allerede i gang med å oversette denne versjonen til norsk. Vi jobber i tillegg med å utvikle en norsk, digital versjon.