Du er her: HjemNyheterVil styrke sosial bærekraft i norske kommuner

Bærekraftig utvikling har fått økt oppmerksomhet i norske kommuner de senere årene, men det legges ofte lite vekt på den sosiale bærekraftdimensjonen. Nå skal et nytt samarbeidsprosjekt undersøke hvordan vi kan bruke sosial bærekraft som drivkraft i lokal samfunnsutvikling.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad kommune samt en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, deriblant Sunne kommuner og andre medlemmer av WHO Healthy Cities.

Felles forståelse

– Et av målene i prosjektet er å få en felles forståelse for hva sosial bærekraft betyr for utbyggere, innbyggere, politikere og faglige rådgivere i en lokal sammenheng, forteller Stine Busborg Sagen, prosjektleder og bærekraftrådgiver i Kristiansand kommune.

– Sosial bærekraft handler om tilhørighet og å sikre innbyggerne like muligheter til å delta i samfunnet. Vi må investere i gode oppvekst- og levekår, helse og utdanning. Muligheten for å være med å påvirke ditt lokalmiljø er også en del av dette, utdyper hun.

Tester verktøy for samskaping

Prosjektet jobber direkte med FNs bærekraftsmål, og skal bidra til å nå målene om mindre sosiale og økonomiske ulikheter, bærekraftige byer og samfunn samt tverrsektorielt samarbeid.

De tre kommunene skal blant annet teste ut verktøyene «Stedskompasset» og «Bylab», som et ledd i å utvikle samskaping som styringsform.

– Stedskompasset er et skotsk verktøy som anbefales av WHO Healthy Cities, og er oversatt og pilottestet av Sunne kommuner. Verktøyet forenkler medvirkning i stedsutvikling og gir innbyggerne større innflytelse på utviklingen av deres nærmiljø. Det er viktig for å sikre sosial bærekraft i lokalsamfunnet, sier Ingvild Gundersen Little, daglig leder i Sunne kommuner.

Les også: Tester prisvinnende verktøy

Bedre kunnskapsgrunnlag for politikere

Å jobbe mer samskapende og innbyggerorientert vil ikke bare gi økt mobilisering i lokalsamfunnet, men også sikre bedre kunnskapsgrunnlag for politikerne når de skal fatte beslutninger.

– Det er ofte mange ulike hensyn å ta når vi politikere treffer beslutninger om hvordan Kristiansand skal utvikles, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Å kunne få fremlagt tydelig, relevant kunnskap om den sosiale bærekraften i byen vår vil være viktig for å ivareta det sosiale perspektivet i stedsutviklingen fremover.

Samarbeidsprosjektet varer frem til 2023, og målet er at kunnskapen og innovasjonene fra prosjektet enkelt vil kunne tilpasses andre norske kommuner, særlig i deres folkehelse- og planarbeid.

Partnerne i prosjektet er

  • Kristiansand kommune
  • Fredrikstad kommune
  • Stavanger kommune
  • Sunne kommuner – WHOs norske nettverk
  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Sund by – det danske WHO Healthy Cities-nettverket
  • Dundee – kommune i Skottland og medlem i WHO Healthy Cities
  • National Health Service (NHS) i Skottland.

Les mer om prosjektet her.