Du er her: HjemNyheterLivskvalitet som bærende prinsipp

– Vi må begynne å snakke om kvaliteten på våre samfunn, og ikke bare kvaliteten på økonomien vår, sa Jacinda Ardern, New Zealands statsminister, under World Economic Forums toppmøte i januar 2019.

Siden den gang har ideen om en økonomi som prioriterer økt livskvalitet blitt løftet frem i både OECD og EU. I tillegg har New Zealand, Skottland og Island dannet Wellbeing Economy Governments – et partnerskap for erfaringsdeling og en del av organisasjonen Wellbeing Economy Alliance.

Alliansen setter spørsmålstegn ved om bruttonasjonalprodukt (BNP) er et tilstrekkelig mål for et lands velstand. De mener at samfunnsøkonomiens formål bør være å sikre gode liv for alle innbyggere og bærekraftig utvikling for planeten.

Nå mener organisasjonen at koronapandemien har åpnet et mulighetsvindu for å endre samfunnene våre til det bedre.

Livskvalitet er ikke noe som gjøres for mennesker, det er en relasjonell prosess hvor myndighetene gjør det mulig for innbyggerne å realisere deres egen livskvalitet.
Wellbeing Economy Alliance

Vi kan bygge bedre samfunn

Covid-19 har synliggjort eksisterende utfordringer i vårt nåværende økonomiske system, og kan forverre klimakrisen, den økende sosiale ulikheten og dalende tillit til demokratiske prosesser.

Men vi ser også mange eksempler på land som tar grep for å skape mer rettferdige og helsefremmende samfunn, og som innser at det å gå tilbake til normalen ikke er et bærekraftig alternativ.

Wellbeing Economy Alliance har nå samlet 10 prinsipper som kan hjelpe oss med å bygge bedre samfunn, hvor helse og livskvalitet prioriteres.

Prinsippene er basert på smultring-modellen, en økonomisk modell som tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og erstatter målet om økonomisk vekst med et mål om gode liv innenfor planetens grenser.

Les også: Helse er et politisk valg

10 prinsipper for å bygge bedre samfunn

 1. Nye mål: trygg og rettferdig bærekraftig utvikling
  Prioriter menneskers livskvalitet og økologisk stabilitet i alle beslutninger. Trekk dere ut eller begynn utfasingen av økonomiske sektorer som ikke fremmer bærekraftig utvikling og livskvalitet, og invester i aktører som gjør det.
 2. Beskytt eksisterende miljøstandarder
  Beskytt alle eksisterende klimatiltak og mål for å redusere utslipp, miljøreguleringer og andre miljøtiltak i alle Covid-19-tiltak.
 3. Grønn infrastruktur og produksjon
  Sats på å utvikle ny grønn infrastruktur. Gi for eksempel mer plass til aktiv transport og legg til rett for mindre bilbruk. Invester i offentlig transport, grønn energi, miljøvennlig matproduksjon og boligbygging med lite CO2-avtrykk.
 4. Universelle basistjenester
  Garanter at alle får deres behov møtt, inkludert gratis helsetjenester tilgjengelig for alle, universell og gratis tilgang til et minimumsnivå av vann, elektrisitet, bolig, mat, mobilitet og utdanning.
 5. Garantert levebrød
  Sørg for at alle har midler til å leve anstendige liv. Dette kan for eksempel være gjennom inntekt og/eller jobbgarantier, og omfordeling av arbeid gjennom en reduksjon i arbeidstid.
 6. Rettferdig fordeling
  Skap mer rettferdige samfunn både nasjonalt og globalt gjennom bedre fordeling av ressurser og muligheter. Tiltak kan være progressiv og miljøorientert skatt på inntekt og formue, og offentlig eierskap av nøkkelressurser og infrastruktur.
 7. Bedre demokrati
  Sikre effektive, transparente og inkluderende demokratiske prosesser på alle nivåer. Få en slutt på at næringsinteresser i for stor grad styrer reguleringen som angår deres interesseområde.
 8. Organisering av en økonomi som prioriterer livskvalitet
  Prioriterer sosiale og miljømessige mål i alle næringer og organisasjoner. Iverksett den sirkulære økonomis prinsipper for å minimere ressursbruk og avfall.
 9. Samarbeid
  Samarbeid og solidaritet må sikres på alle nivåer: i internasjonal politikk og i den globale økonomien, på tvers av industrielle sektorer og departementer, samt nasjonalt, regionalt og lokalt.
 10. Offentlig kontroll av penger
  Introduser offentlig og demokratisk kontroll for trykking av penger. Prioriterer investeringer som fremmer sosiale forhold og miljømessig bærekraft, og ikke bruk koronapandemien til å stramme inn på offentlig velferd.

Vil du vite mer? Les mer på Wellbeing Economy Alliance sin hjemmeside her. 

Foto: © VectorMine/adobestock