Du er her: HjemNyheterHelse er et politisk valg

(Se video nederst i artikkelen)

Vi har opplevd stor fremgang i menneskelig utvikling over hele verden, og forventet levealder og levestandard er bedre enn noensinne. Men denne fremgangen har en kostnad og har gitt oss nye utfordringer.

Menneskelig aktivitet påvirker jordens økosystem negativt, og vi lever i en verden med ulike utfordringer, inkludert fattigdom, ensomhet og en voksende pandemi av psykiske lidelser og tilhørende kroniske sykdommer og funksjonshemninger. Dette legger et stort press på helsesektoren.

En transformativ og felles innsats er nødvendig for å sikre at vi når FNs bærekraftsmål.

Årsakene til disse folkehelseutfordringene er komplekse og ligger utenfor individets kontroll. Det vi har behov for er en endring i dagens sosio-økologiske og økonomiske modeller.

Tre tiltak for å komme igang

Å fremme helse og livskvalitet står sentralt i FNs bærekraftsmål og Verdens helseorganisasjons 13. General Program of Work. Dette kan ikke helsesektoren oppnå alene, og derfor oppfordrer WHO beslutningstakere på tvers av alle sektorer til å ta modige valg, som vil flytte verden i en mer bærekraftig og helsefremmende retning.

WHO foreslår tre nøkkeltiltak for å sikre varige, helsefremmende endringer:

  1. Identifiser muligheter for å integrere helse og livskvalitet i aktuelle strategier. For eksempel solidaritet, sosial samhørighet, likestilling, rettferdighet eller inkludering. På den måten kan vi integrere ulike tilnærminger og sammen danne en plattform for endring.
  2. Identifiser en forkjemper som vil støtte de strategiske målsetningene. Dette kan være på  øverste myndighetsnivå eller på lokalt nivå, for eksempel en ordfører. Prosessen med å utvikle strategier og nye ideer må involvere alle sektorer, berørte aktører og mennesker fra alle samfunnslag.
  3. For å implementere strategiene effektivt bør en støttende styringsstruktur være på plass for å muliggjøre en styrket lovgivning, redusere helserisiko og fremme helse og livskvalitet, samt dele kunnskap og bygge nettverk for å løse aktuelle folkehelseutfordringer.

Bruk denne filmen til å spre budskapet om hvordan vi kan fremme helse og livskvalitet i samfunnsutviklingen. Sunne kommuners medlemmer kan laste den ned i medlemsportalen her.

Foto: Christian Berset