Du er her: HjemNyheterTester prisvinnende verktøy

Stedene vi bor, jobber og oppholder oss har stor betydning for vår helse og livskvalitet.

– By- og stedsutvikling bør derfor spille en viktig rolle i folkehelsearbeidet, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

– Ikke minst bør stedsutvikling involvere innbyggerne, som tross alt er ekspertene på lokalsamfunnets ressurser og utfordringer. Nå går Sunne kommuner derfor i gang med et nytt pilotprosjekt, som skal gi innbyggerne større innflytelse på utviklingen av deres nærmiljø.

Forenkler medvirkning

Pilotprosjektet skal teste verktøyet Stedskompasset (på engelsk The Place Standard Tool). Verktøyet ble utviklet i 2015 av skotske helsemyndigheter, Glasgow kommune og Architecture & Design Scotland. I 2017 vant verktøyet prisen Excellence in Planning for Well-being.

– Verktøyet er laget for å gjøre det enkelt for alle å komme med synspunkter om både fysiske elementer og sosiale aspekter i sitt nærmiljø, og styrke deres mulighet til å påvirke avgjørelser som angår dem, forteller Little.

Stedskompasset gjør det enkelt for alle å snakke om folkehelse.
John Howie, NHS Health Scotland.

Kommunene Asker, Indre Østfold, Verdal og Vestvågøy er valgt ut som pilotdeltakere. Formålet med prosjektet er å teste og tilpasse verktøyet til norske forhold.

– Stedskompasset anbefales av WHO Healthy Cities, og er testet i en rekke europeiske land med stor suksess. Samtidig var behovet for lokal tilpasning en gjentakende tilbakemelding, og derfor vil vi teste verktøyet med noen få, utvalgte kommuner før det blir tilgjengelig for alle våre medlemmer.

Bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål

Stedskompasset er utviklet av eksperter på folkehelse, byutvikling og arkitektur. John Howie jobber med verktøyet i NHS Health Scotland (Helsedirektoratet), og forteller at det var viktig å lage et verktøy som forente både folkehelse- og stedsutviklingsperspektivet, samtidig som det var lett for alle å bruke.

– Den offentlige samtalen om stedsutvikling blir ofte unødvendig komplisert, og dermed utilgjengelig for veldig mange. Men med Stedskompasset får du et rammeverk som enkelt legger til rette for medvirkning. Dette har vært avgjørende for verktøyets store suksess.

Stedskompasset har også en tydelig kobling til FNs bærekraftsmål, som gjør det til et svært nyttig og relevant verktøy.

– Det at Stedskompasset kan bidra til at lokalsamfunn oppnår bærekraftsmålene blir ofte fremhevet som et av verktøyets store styrker, uttaler Howie.

Sunne kommune deltar også i Design og Arkitektur Norge (DOGA) sitt nettverk «Arkitektur og Folkehelse», som blir tema på vår kick off for medlemmer den 23. januar.

Les mer om Stedskompasset her.

Foto: Christian Berset