Du er her: HjemNyheterVi kan bygge oss til bedre folkehelse

Tradisjonen tro startet Sunne kommuner året med å samle medlemmer for å tenne nettverksgløden, inspirere hverandre og sette nye mål for folkehelsearbeidet.

Temaet for dette års kick off var aktivitet, design og arkitektur. I to dager utforsket vi hvordan vi kan bygge nærmiljø som fremmer helse og livskvalitet.

Aktive og sosiale møteplasser

På samlingens første dag fikk vi besøk av TVERGA – ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. De la vekt på at nøkkelen til økt aktivitet ligger i å lage attraktive og inkluderende møteplasser der vi bor.

– Utformingen av det fysiske miljøet, spesielt i nærmiljøet, legger i stor grad premissene for den enkelte innbyggers aktivitetsmuligheter, fortalte Vegard Sines Petersen, prosjektleder i TVERGA.

– Hvis vi ønsker å ha et mangfoldig tilbud som inkluderer alle må vi tenke nytt. Vi må designe for økt trivsel, og bygge lett tilgjengelige møteplasser som legger til rette for flerbruk og lavterskelaktiviteter.

Det trenger ikke nødvendigvis å være så komplisert.

– Det kan være snakk om å bygge gode «omveier» med konstruksjoner som fremmer bevegelse, bruke skolegården som en inkluderende nærmiljøarena og lage aktivitetsparker med et varierende tilbud, forklarte han.

Få folk ut – hele året!

Design var også i sentrum på samlingens andre dag, som ble arrangert i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA).

Her ble vi introdusert for en rekke prosjekter og virkemidler som skal bidra til å skape sunnere lokalsamfunn. Et av disse tiltakene er DOGAs nye satsing «Arkitektur og folkehelse», som utforsker sammenhengen mellom våre fysiske omgivelser og hvordan vi har det. Målet med prosjektet er å få folk ut – hele året.

God byutvikling = god folkehelse.

Skal vi lykkes med dette må vi i større grad inkludere folkehelseperspektivet i by- og stedsutvikling. Et perspektiv som ofte mangler i dag, mener arkitekt Ingerid Helsing Almaas fra DOGA.

– Vi har bygget møteplassene ut av boligområdene våre, sa hun i innledningsvis.

Mulighet for spennende pilotprosjekt

Nå ønsker DOGA å inspirere kommuner til å tenke annerledes, og har samlet en rekke gode eksempler på aktivitetsskapende uteområder i et helårsperspektiv. Felles for dem alle er at de gjør det enkelt for innbyggerne å ta turen ut.

– Vi må gi folk en grunn til å komme seg ut. Og de grunnene finner du i nabolaget, sa Tord Bakke fra 3RW Arkitekter, som står bak eksempelsamlingen.

Neste steg er å teste nye prosjekter i norske kommuner, og Sunne kommuners medlemmer har nå mulighet for å delta i et eller flere pilotprosjekter med DOGA. Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon.

Arrangementet på DOGA ble streamet – opptaket kan ses her.