Sunne kommuner er det norske nasjonale nettverket i WHO European Healthy Cities Network. Felles for alle nettverkene er at vi jobber for å skape lokalsamfunn hvor det er godt, sunt og trygt å leve, og at vi i dette arbeidet knytter oss til Healthy Cities’ faser for lokal folkehelseinnsats.

Healthy Cities består av over 30 nasjonale nettverk og 100 individuelle medlemsbyer. Totalt er dermed over 1300 europeiske kommuner representert i nettverket.

Healthier and happier cities for all er den nåværende visjonen for Healthy Cities-nettverket (2019-2024). Visjonen presenterer en tydelig kobling mellom folkehelse og bærekraftig utvikling og tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

En befolkning med god helse og livskvalitet er et mål i seg selv, men også en forutsetning for et bærekraftig samfunn.

Visjonen utpeker seks strategiske mål som utgjør rammeverket for nettverkets arbeid frem til 2024 – “The 6 Ps”:

  • People: Investere i menneskene som utgjør lokalsamfunnene våre
  • Places: Skape nærmiljø som fremmer god helse og livskvalitet
  • Participation: Styrke medvirkning og samskaping for økt helse og trivsel
  • Prosperity: Skape fremgangsrike og fruktbare lokalsamfunn
  • Peace: Fremme demokrati og sikkerhet gjennom inkluderende samfunn
  • Planet: Sikre vår felles fremtid gjennom bærekraftig forbruk og produksjon
WHO strategi

30 år med innovativt folkehelsearbeid

Satsningen på FNs bærekraftsmål gjør folkehelsearbeidet mer aktuelt enn noensinne. Det samme gjelder behovet for et erfaringsnettverk som WHO Healthy Cities.

Nettverket har 30 års erfaring med å koordinere samarbeidet mellom de europeiske byene for å skape grobunn for forandring. Det opererer lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å oppnå økt helse og trivsel gjennom helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid.

Er du folkevalgt eller ansatt i en kommune eller fylkeskommune? Nysgjerrig på medlemskap?

Les mer om nettverksfordelene her og ta gjerne kontakt med sekretariatet!

 

Her finner du mer informasjon om WHO Healthy Cities

Nettverkets nåværende strategi:

Copenhagen Consensus of Mayors 2018: Healthier and happier cities for all