Du er her: HjemNyheter10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner

Jobber du med folkehelse i en kommune eller fylkeskommune? Er du en kommunedirektør, samfunnsplanlegger eller folkevalgt som brenner for forebygging – og ser at det også er god samfunnsøkonomi?

Sunne kommuner er del av WHO Healthy Cities, og vi jobber for å utvikle helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Vi har tro på at god helse og livskvalitet skapes der vi lever og bor – og at vi derfor må jobbe med samfunnsfaktorer for å lykkes med forebygging, helsefremming og utjevning av sosiale helseforskjeller.

Gode oppvekstvilkår, inkluderende fritidsaktiviteter og tilknytning til arbeidsliv fremmer helse og livskvalitet. Det gjør også trygge nærmiljø som innbyr til aktivitet og trivsel.

Her er 10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner:

 

1. Et nasjonalt nettverk i front

Sunne kommuner er et unikt kompetansenettverk når det kommer til systematisk og helhetlig folkehelsearbeid. Vi jobber for helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn, og vi hjelper kommuner og fylkeskommuner å oppfylle sitt lovpålagte folkehelseansvar.

I Sunne kommuner møter jeg kommuner og fylkeskommuner som er helt i front i folkehelsearbeidet i Norge.
Heidi Rustand, folkehelsekoordinator i Asker kommune

2. Et utvidet kollegium for nøkkelansatte

Å koordinere folkehelsearbeid kan være en ensom jobb. Vi tilbyr et “utvidet kollegium” for nøkkelansatte, og legger til rette for sparring, erfaringsutveksling og deling av de gode eksemplene. Det gir medarbeidere med styrket kompetanse og giv.

Sunne kommuner gjør meg bedre i jobben min.
Gøran Raade-Andersen, folkehelsekoordinator i Bodø kommune

3. Kunnskapslaboratoriet

Sunne kommuner er et laboratorium for kunnskapsutvikling på folkehelsefeltet. Vi bygger bro mellom akademia og praksisfeltet, og tilbyr kommuner og fylkeskommuner deltakelse i spennende prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

4. Politisk forankring og politikerveiledning

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren. Derfor må alle politikere ha velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger. Medlemskap i Sunne kommuner krever politisk forankring, og kommunen deltar også inn i nettverket med en politisk kontakt.

Vi tilbyr politikerveiledningen “Ta vare på velgerne dine” og er opptatt av å ruste politikere i sitt folkehelseansvar, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Sunne kommuner har gjort meg enda mer bevisst på å ha folks helse og trivsel i tankene når jeg fatter politiske beslutninger.
Ingvill Dalseg, folkevalgt i Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune

5. Tilgang på konkrete folkehelsetiltak

Sunne kommuner samarbeider med organisasjoner og sosiale entreprenører for å kunne tilby konkrete verktøy og tiltak som vil fremme helse og trivsel i ditt lokalsamfunn. Eksempler på tidligere samarbeid og medlemsgoder er gratis sykkelrickshaw for eldre, tilgang til verktøy for ungdomsmedvirkning og nærmiljøtiltak som skaper matglede for barn og unge.

6. “Folketanken” og eksklusiv kompetanseheving

Som medlem får kommunens eller fylkeskommunens ansatte tilgang til eksklusive kurs og møteplasser som gir inspirasjon og faglig påfyll. Vi arrangerer jevnlig “Folketanken”, som er en møteplass for nøkkelansatte som skal understøtte kommuners og fylkeskommuners folkehelsearbeid.

7. Stedskompasset

God helse skapes der vi bor og lever livene våre. Medlemmer får tilgang til en norsk versjon av det prisvinnende, skotske verktøyet “Stedskompasset”, som er et verktøy for samskaping og stedsutvikling. Verktøyet vil hjelpe dere med å skape og videreutvikle nærmiljø som fremmer helse, livskvalitet og sosial inkludering.

Stedskompasset er et multiverktøy! Det er et verktøy for stedsutvikling, folkehelse, innbyggerdialog og samskaping.
Heidi Eriksson, prosessleder for innbyggerdialog i Indre Østfold kommune

8. Internasjonalt samarbeid og inspirasjon

Sunne kommuner er WHOs norske Healthy Cities-nettverk. Vi sitter tett på den internasjonale kunnskapsutviklingen og er opptatt av å ruste våre medlemmer med ressurser og inspirasjon fra WHO Healthy Cities og fra andre land.

9. Brobyggerkompetanse

Skal vi lykkes med å fremme god helse og livskvalitet for alle, må vi samarbeide på tvers av fagfelt og sektorer. Sunne kommuner har ledet an arbeidet med å utdanne endringsagenter, blant annet gjennom kurset “Bli en bedre brobygger” og fokus på hvordan kommunikasjon kan være et nyttig verktøy i folkehelsearbeidet.

Samarbeid på tvers er helt essensielt. Sunne kommuner hjelper oss å sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative dagsordenen.
Stine Busborg Sagen, bærekraftsrådgiver i Kristiansand kommune

10. Sunne og glade innbyggere

Målet med et helhetlig folkehelsearbeid er å skape lokalsamfunn som inkluderer, bidrar til mestring, utvikling, aktivitet og livskvalitet. Utenforskap og uhelse er kostbart, både for enkeltmennesker og samfunn.

Gjennom kunnskap, oversikt, politisk forankring og samarbeid på tvers, kan kommuner og fylkeskommuner enklere skape en samfunnsutvikling som fremmer helse og livskvalitet for alle.

Nysgjerrig på medlemskap?

Vi vil gjerne ha flere kommuner og fylkeskommuner med i nettverket vårt. Om du har spørsmål, savner mer informasjon eller bare vil ta en uforpliktende prat, ikke nøl med å henvende deg gjennom kontaktskjema eller ved å kontakte Vigdis eller Maria i sekretariatet. Vi kan også sende over en eksempelsak som kan brukes i utarbeidelse av saksfremlegg i kommunestyre eller fylkesting.

Sammen skaper vi lokalsamfunn som er gode å leve i!