Du er her: HjemNyheterBli en bedre brobygger!

Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene?

Sunne kommuner, Helsedirektoratet og KS står bak et todagers kurs, som skal utvikle og styrke ulike kompetanser for å lykkes med samarbeid både innad i kommunen, og i lokalsamfunnet for øvrig.

God helse er samfunnets viktigste kapital

Målet med kurset er å styrke kommuneansattes kompetanser i å sette livskvalitethelse og sosiale helseforskjeller på den kommunale dagsordenen.

Hvordan kan man som fagperson være en agendasetter, og bygge bro mellom sektorer som er relevante for å fremme befolkningens helse og trivsel?

Kurset adresserer også partnerskap og samskaping som verktøy, og deltakerne skal etter endt kursdeltakelse bli gode “endringsagenter” for en helsevennlig samfunnsutvikling.

– Det er lagt opp til involverende prosesser, og det forventes at man deltar aktivt med sine kunnskaper og erfaringer, sier kursleder og daglig leder i Sunne kommuner, Ingvild Little.

Hvem kan delta?

Kurset er for ledereplanleggerefolkehelsekoordinatorer o.l. i kommuner og fylkeskommuner som ønsker å styrke sine kompetanser i å jobbe tverrsektorielt for en helsevennlig samfunnsutvikling. Det anbefales at hver kommune er representert med minst to deltakere for å øke utbyttet av gruppearbeid og refleksjoner over praksis i kommunen.

Foto: © fotogestoeber/stock.adobe.com