Du er her: HjemNyheterInga Brenne er vår nye prosjektkoordinator

Inga Brenne er ansatt som ny prosjektkoordinator i Sunne kommuner. Hun skal følge opp nettverkets samarbeid med forskningsinstitusjoner og forskningsformidling, og skal særlig bidra inn i et nytt prosjekt som skal bedre ungdoms psykiske helse.

– Jeg har lenge fulgt med på arbeidet i Sunne kommuner, og ble svært glad da jeg så stillingsutlysningen. Jeg ønsker virkelig å bidra til å skape helsefremmende lokalsamfunn hvor innbyggernes trivsel og livskvalitet står i fokus, forteller Brenne.

Les også: Sunne kommuner samarbeider med RBUP om nytt forskningsprosjekt innen psykiske helse

Erfaring som folkehelsekoordinator i Bardu

Brenne er utdannet folkehelseviter, og har jobbet som folkehelsekoordinator og leder av Frisklivssentralen i Bardu kommune og som prosjektmedarbeider i Bydel Gamle Oslo. I Bardu hadde hun ansvar for å koordinere kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid.

– Her fikk jeg erfare hvor stor betydning systematisk folkehelsearbeid har for enkeltmennesket og lokalsamfunnet. Det syntes jeg var utrolig motiverende!

Jeg brenner for folkehelse, og gleder meg til å hjelpe nettverksmedlemmene med å sette helse og livskvalitet på dagsorden.
Inga Brenne, prosjektkoordinator i Sunne kommuner

Skal koble forskning og praksis

Nå ser hun frem til å ta fatt på sin nye stilling som prosjektkoordinator, hvor hun blant annet skal jobbe tett sammen med Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP) og PROMENTA, et tverrfaglig forskningssenter ved Universitetet i Oslo.

– Jeg synes koblingen mellom forskning og praksis er utrolig spennende, og gleder meg til å styrke dette samarbeidet og bidra til å fremskaffe ny kunnskap som kan utvikle folkehelsefeltet, forteller Brenne.

Utmerket seg blant mange søkere

Brenne utmerket seg blant de mange søkerne til stillingen. Det forteller Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

– Hennes engasjement for å fremme gode liv for innbyggere i norske lokalsamfunn var tydelig for oss tidlig i søkerprosessen.

– Med sin bakgrunn som folkehelseviter, erfaring fra folkehelsearbeid i kommuner, og sterke ferdigheter innen både organisasjons- og formidlingsarbeid passer hun midt i blinken for denne stillingen, uttaler Holm.

Vi ønsker Inga Brenne velkommen til sekretariatet!