Du er her: HjemNyheterNytt forskningsprosjekt skal bedre ungdoms psykiske helse

Det er i dag et stort behov for effektive tiltak for ungdom med sammensatte psykiske utfordringer. Nå skal et nytt forskningsprosjekt utvikle tiltak tilpasset skolehelsetjenesten og ungdom – sammen med helsesykepleiere, spesialsykepleiere, psykologer og ungdommen selv.

Bak prosjektet, som har fått navnet KORT, står Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP) og PROMENTA, et forskningssenter ved Universitetet i Oslo. Sunne kommuner er partner i prosjektet.

– Vi er utrolig glade for å være en del av dette prosjektet. Her får våre medlemmer en unik mulighet til å bidra i utviklingen av tiltak som skal styrke ungdommers psykiske helse, noe vi ser et stort behov for ute i kommunene, sier Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

Vi må sikre at tiltakene som tas i bruk i kommunene er kunnskapsbaserte, og da må forskere i større grad samarbeide med dem det gjelder.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner

Behov for å regulere følelser

Det er flere grunner til at det nettopp er ungdommer som er målgruppen for tiltakene som utvikles. Det forteller Anneli Mellblom og John Kjøbli, prosjektledere og forskere ved RBUP.

– Dette er en periode med enorm hjerneutvikling, og er en sensitiv periode for å utvikle psykiske utfordringer. Faktisk er det så mange som 15-20% av unge som erfarer psykiske problemer. I tillegg kan symptomer på angst, depresjon og atferdsproblemer predikere problemer senere i livet.

Emosjonelle vansker er den vanligste årsaken til at ungdommer oppsøker hjelp. Samtidig viser forskning at en stor andel psykiske utfordringer har sammenheng med hvordan vi forholder oss til intense følelser. Derfor skal prosjektet utvikle et tiltak som skal hjelpe de unge med å regulere følelser, utdyper de to forskerne.

– Det å være oppmerksom på følelsene og å ta bevisste valg også i øyeblikk når de er intense kalles følelsesregulering. Dette er ferdigheter man kan jobbe med å forbedre. Forskning tyder på at vi kan oppnå gode effekter av å utvikle tiltak som fokuserer på følelsesregulering.

Les også: Sunne kommuner er partner i forskningssenteret PROMENTA

Skreddersydde tiltak til skolehelsetjenesten

RBUP har jobbet med å identifisere en rekke elementer – dvs. spesifikke praksiser og prosesser – som ofte bidrar til bedre følelsesregulering hos ungdom. Det kan være alt fra øvelse på eksponering av følelser, utforsking av helsefremmende aktiviteter og kunnskap om tanker, selvfølelse og stress.

Det er disse forskningsbaserte funnene som nå skal tilpasses norske skolehelsetjenester og ungdom. Målet er å skape et effektivt, kortvarig og fleksibelt tiltak som kan brukes i skolehelsetjenester og andre førstelinjetjenester, og som kan forebygge psykiske og emosjonelle utfordringer hos ungdom.

– Det er viktig at forskningen og tiltaket vi utvikler tilpasses til hverdagen ute i skolene, og ikke omvendt. Slik sikrer vi at vi utvikler bærekraftige tiltak som varer, sier Thomas Engell, forsker ved RBUP.

Å utvikle tiltak sammen med dem det gjelder er både nyttig, inkluderende og etisk. Og ikke minst gøy!
Thomas Engell, forsker ved RBUP

Derfor inviteres helsesykepleiere og ungdommer inn i en tidlig fase av prosjektet, for å utvikle tiltaket i fellesskap med forskerne. Og det er mange gode grunner til å velge en slik tilnærming.

– Ved å samutvikle tiltak får vi inn relevant kunnskap og ulike perspektiver, noe som gir oss bedre forutsetninger for å utvikle noe som er nyttig. I tillegg får vi mulighet til å teste tiltaket i liten skala underveis. Det betyr at vi feiler fortere, og dermed også lærer fortere, fortsetter Engell.

– Svært nyttig for kommunen å delta

Forskningsprosjektet startet opp i mars 2022. I første del av prosjektet deltar helsesykepleiere og én psykiatrisk sykepleier fra Fredrikstad, Ullensaker, Gran og Drammen kommune.

En av deltakerne er Astri Anette Aaserud, helsesykepleier i Gran kommune. Hun er brennende opptatt av sikre god psykisk helse og å skape robuste barn og unge, og ser frem til å delta i prosjektet.

– Det er svært nyttig at kommuner får mulighet til å delta i slike samarbeidsprosjekter. Jeg opplever at vi står fast på en del ting innenfor dette området, og slike samarbeid kan hjelpe oss på vei. Det vil derfor være til stor hjelp å utvikle noen tiltak vi kan bruke i det daglige.

– Jeg håper prosjektet resulterer i at vi får noen konkrete verktøy, og får hjelp til å jobbe med spesifikke utfordringer, sier hun.

Testing i stor skala

Prosjektet varer frem til 2025, og etter hvert skal det gjennomføres en stor randomisert og kontrollert studie i skolehelsetjenestene i flere kommuner, hvor minst 500 ungdommer skal delta. Studien vil gi informasjon om implementering og effekt av tiltaket som utvikles og hvilke deler av tiltaket som fungerer mer eller mindre bra.

Deretter skal tiltaket tilpasses videre og/eller innføres i flere skolehelse- og andre førstelinjetjenester.

Les mer om prosjektet her.

I tillegg til Sunne kommuner er også Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune, Mental Helse Ungdom (MHU), ADHD Norge, Rådgivning om Spiseforstyrrelser (RoS) og Barn av Rusmisbrukere (BaR) partnere i prosjektet.

Interessert i å vite mer om oss eller nysgjerrig på medlemskap?

Her er 10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner