Du er her: HjemNyheterOppdal går foran

Sunne kommuners medlemmer leder an i arbeidet for bedre folkehelse og livskvalitet. I år har en rekke kommuner sluttet seg til WHO Healthy Cities’ visjon og politiske viljeserklæring Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all.

Folkevalgte er drivkraften

En av de første til å signere erklæringen var Oppdal kommune i Trøndelag. Det var Ingvill Dalseg, daværende varaordfører og styremedlem i Sunne kommuner, som fremmet saken for kommunestyret.

Les også: Ingvill Daleg er årets folkehelsepolitiker

Hun mener WHOs erklæring er en viktig påminnelse om den uvurderlige rollen lokalpolitikere har for å legge til rette for en sunnere og lysere fremtid for oss alle.

– Det er de folkevalgte som gjennom planlegging og prioriteringer skaper og understøtter utviklingen av gode lokalsamfunn.

Styrker lokalsamfunnenes innsats

Copenhagen Consensus of Mayors bygger på FNs 2030 Agenda, og skal styrke europeiske lokalsamfunns arbeid med å nå FNs bærekraftsmål. Det er i tråd med å Oppdals ambisjoner.

– Oppdal kommune har som mål å arbeide aktivt med FNs bærekraftsmål, og skape et inkluderende, helsefremmende og miljøvennlig samfunn. Ved å signere WHO Healthy Cities’ visjon bekrefter vi vårt engasjement og prioritering av dette arbeidet.

– Samtidig ser vi at det jobbes mye med bærekraftsmålene i norske kommuner, men noen steder mangler det kanskje bevissthet og kunnskap om hvordan vi skal gå frem. Her kan WHO og Sunne kommuner utgjøre en forskjell, mener Dalseg.

Hun får støtte fra Vigdis Thun, fagleder for miljørettet helsevern og folkehelse i Oppdal kommune.

– Visjonen bistår oss i å holde fokus og hjelpe oss med prioriteringer i utvikling av lokalsamfunn som fremmer helse, trivsel og livskvalitet, sier Thun.

Syv kommuner har signert

Inntil videre har følgende kommuner skrevet under på Copenhagen Consensus of Mayors:

Oppegård

Rana

Indre Østfold

Melhus

Austevoll

Modum

Oppdal

Frem til 2030 vil Copenhagen Consensus of Mayors fungere som nettverkets politiske mandat og være førende for WHOs innsats for sunne og gode lokalsamfunn. Målet er at samtlige politiske representanter for byer og kommuner som er medlem av nettverket slutter seg til erklæringen. Medlemmer kan ta kontakt med sekretariatet for å få tilsendt det nødvendige.

Sunne kommuner er medlem av WHOs europeiske Healthy Cities-nettverk. Healthy Cities har siden opprettelsen i 1988 organisert arbeidet for sunne byer og lokalsamfunn i faser. Den igangværende fase VII (2019-2024) tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål.