Du er her: HjemNyheterSlutter seg til WHOs visjon

Sunne kommuners medlemmer går i bresjen for helsevennlig samfunnsutvikling, og en rekke av medlemskommunene har i år sluttet seg til WHO Healthy Cities’ visjon Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all.

Visjonen fremhever byer og steders viktige posisjon for å lede an og samordne innsatsen for bedre folkehelse og livskvalitet, på tvers av myndigheter, sektorer og ulike aktører.

– Først og fremst er dette en erklæring som bekrefter lokalpolitikeres viktige rolle i arbeidet med å skape en sunnere og lysere fremtid for alle, forteller Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

– Ikke minst er det en viktig politisk viljeserklæring som bidrar til å sette helse og livskvalitet på agendaen i arbeidet med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn. Vi er derfor veldig glade for at så mange kommuner har tilsluttet seg visjonen.

Inntil videre har følgende kommuner har skrevet under på Copenhagen Consensus of Mayors:

Seks innsatsområder

Copenhagen Consensus of Mayors bygger på FNs 2030 Agenda for bærekraftig utvikling, og fremhever særlig hvor viktig det er å sikre god helse og livskvalitet for alle for å oppnå målet om bærekraftige samfunn.

– Det betyr at vi må jobbe for en inkluderende samfunnsutvikling. Det vil si at alle befolkningsgrupper må få ta del i denne utviklingen, poengterer Little.

Seks innsatsområder utpekes som avgjørende for fremtidens folkehelsearbeid. Visjonen fremhever at sunne byer og kommuner må gå foran med et godt eksempel ved å:

  1. Investere i menneskene som utgjør lokalsamfunnene våre
  2. Skape offentlige rom som fremmer helse og trivsel
  3. Styrke deltakelse og partnerskap for økt helse og trivsel
  4. Sikre bærekraftig vekst og velstand som tar hensyn til innbyggernes helse og trivsel
  5. Fremme demokrati og sikkerhet gjennom inkluderende samfunn
  6. Sikre vår felles fremtid gjennom bærekraftig forbruk og produksjon

Politisk mandat for WHO Healthy Cities

Frem til 2030 vil Copenhagen Consensus of Mayors fungere som nettverkets politiske mandat og være førende for WHOs innsats for sunne og gode lokalsamfunn. Målet er at samtlige politiske representanter for byer og kommuner som er medlem av nettverket slutter seg til erklæringen. Medlemmer kan ta kontakt med sekretariatet for å få tilsendt det nødvendige.

Les også: Ny epoke for folkehelsearbeidet

Sunne kommuner er medlem av WHOs europeiske Healthy Cities-nettverk. Healthy Cities har siden opprettelsen i 1988 organisert arbeidet for sunne byer og lokalsamfunn i faser. Den igangværende fase VII (2019-2024) tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål.