Du er her: HjemNyheterNy epoke for folkehelsearbeidet

Healthier and happier cities for all – det er navnet på WHO Healthy Cities’ nye visjon som ble presentert under nettverkets 30-årsfeiring i Belfast i oktober.

– Visjonen markerer starten på en ny epoke og gir noen spennende muligheter for folkehelsearbeidet i årene fremover, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

Hun sikter særskilt til visjonens tydelige kobling mellom folkehelse og bærekraftig utvikling.

– Investering i folkehelse er avgjørende for at vi skal nå FNs bærekraftsmål og de fleste av bærekraftsmålene har stor betydning for befolkningens helse og livskvalitet. Derfor fungerer de nå som grunnlag for nettverkets arbeid frem mot 2030.

Seks innsatsområder setter rammen

En befolkning med god helse og livskvalitet er et mål i seg selv, men også en forutsetning for et bærekraftig samfunn.

Visjonen trer i kraft i 2019 og utpeker seks innsatsområder som setter rammeverket for fremtidens folkehelsearbeid.

Sunne byer og kommuner skal gå foran med et godt eksempel ved å:

  1. Investere i menneskene som utgjør lokalsamfunnene våre
  2. Skape offentlige rom som fremmer helse og trivsel
  3. Styrke deltakelse og partnerskap for økt helse og trivsel
  4. Sikre bærekraftig vekst og velstand som tar hensyn til innbyggernes helse og trivsel
  5. Fremme demokrati og sikkerhet gjennom inkluderende samfunn
  6. Sikre vår felles fremtid gjennom bærekraftig forbruk og produksjon
jklfds

Lokalsamfunnet spiller en sentral rolle

Byer og kommuner har en viktig rolle som pådrivere og tilretteleggere for å oppnå disse seks innsatsområdene.

– Det er i lokalsamfunnet vi lever livene våre. Her kommer vi helt tett på innbyggerne og har mulighet til å gjøre endringer. Derfor handler den nye visjonen også om å styrke samarbeidet i lokalsamfunnet slik at innbyggerne kan være med til å påvirke samfunnsutviklingen, forteller Ingvild Little.

Samskaping og tverrsektorielle samarbeid er derfor en viktig del av det kommende folkehelsearbeidet, og helt avgjørende for at vi skal nå FNs bærekraftsmål.

– I Sunne kommuner jobber vi allerede mye med dette, bl.a. gjennom kurset ‘Bli en bedre brobygger’. Kurset ble derfor presentert under konferansen i Belfast som et godt eksempel på hvordan vi på lokalt nivå kan sette folkehelse på agendaen og komme frem til nye løsninger gjennom samskaping.

Les også: Modum inspirerte kommuner fra hele Europa.

30 år med innovativt folkehelsearbeid

Satsningen på FNs bærekraftsmål gjør folkehelsearbeidet mer aktuelt enn noensinne. Det samme gjelder behovet for et erfaringsnettverk som WHO Healthy Cities.

Nettverket har 30 års erfaring med å koordinere samarbeidet mellom de europeiske byene for å skape grobunn for forandring. Det opererer lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å oppnå økt helse og trivsel gjennom helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid.

Er du folkevalgt eller ansatt i en kommune eller fylkeskommune? Nysgjerrig på medlemskap?

Les mer om nettverksfordelene her og ta gjerne kontakt med sekretariatet!