Du er her: HjemNyheterModum inspirerer europeiske byer

Hvordan sikre økt deltakelse i fritidsaktiviteter gjennom samarbeid og medvirkning? Det hadde representanter fra en rekke land samlet seg for å høre mer om under WHOs Healthy Cities-konferanse i Belfast.

Som eneste kommune fra Norge var Modum på plass for å fortelle om sine erfaringer og resultater i arbeidet med portalen Fritid123.no.

– Utviklingen av portalen har gitt nye og smartere måter å jobbe på. Portalen er ressurseffektiv, innbyggervennlig og med til å bryte barrierer for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, sier Malin Maurset, koordinator for Fritid123.

– I Belfast ønsket vi å dele det vi hadde lært på veien, både suksessfaktorer og andre erfaringer, slik at andre som ønsker å etablere noe liknende kan oppleve en enklere prosess.

Samarbeid er nøkkelen

Portalen er et samarbeid mellom ModumSigdal og Krødsherad kommune, mens frisklivssentralen i Modum er ansvarlig for arbeidet. Utviklingen av portalen har foregått på tvers av kommunale sektorer samt frivillige og private aktører.

Målet er at flest mulig skal oppleve en meningsfull fritid sammen med andre.

– Å fremme deltakelse og inkludering er en viktig del av folkehelsearbeidet. Utgangspunktet for arbeidet var at vi ønsket større inkludering av barn og unge i organiserte aktiviteter, sier Jorunn Killingstad, leder på Frisklivssentralen.

Etter intervjuer med innbyggerne ble det tydelig at mangel på informasjon om kommunens eksisterende tilbud var en utfordring. Løsningen ble en hjemmeside laget i samarbeid med målgruppen, de unge innbyggerne, med detaljert informasjon om de ulike fritidstilbudene.

– Det har ført til økt kunnskap om fritidsaktiviteter i kommunen som igjen har ført til økt deltakelse. Dermed er fritidsaktiviteter som en viktig helsefremmende faktor styrket, sier Killingstad.

Internasjonalt samarbeid gir nye perspektiver

Både Maurset og Killingstad var svært fornøyd med at de fikk muligheten til å presentere sine erfaringer med fritidsportalen under Healthy Cities-konferansen.

– Deltakelsen i Belfast har absolutt vært nyttig. Helt fra det å levere abstract og casestudie til tilbakemeldinger fra representanter fra andre land. Her mener vi at det er viktig at Norge bidrar i internasjonal sammenheng, sier Maurset.

– Ikke minst ga dagene i Belfast ny innsikt, nye perspektiv og bekreftelse på at medvirkning er helt avgjørende!