Du er her: HjemNyheterGildeskål nytt medlem

Gildeskål har en klar visjon for kommunens folkehelsearbeid: innbyggerne skal oppleve flere år med god helse, og slippe at økonomien står i veien for å leve et aktivt liv.

Nå styrker de folkehelsearbeidet, og blir med i Sunne kommuner.

– Vi søkte om å bli med i nettverket for å sikre en bedre politisk forankring av folkehelsearbeidet, og få muligheten til å ta del i et større fellesskap. I tillegg ser vi muligheten for at medlemskapet bidrar til økt oppmerksomhet rundt kommunens folkehelsearbeid, sier Birgitte Kalvatn, folkehelsekoordinator i Gildeskål.

Fysisk aktivitet for alle

Kalvatn er opptatt av å legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv som en lavterskel hverdagsaktivitet for å fremme god helse og trivsel blant innbyggerne.

– Vi har igangsatt en rekke prosjekter og tiltak som skal gjøre det lettere for alle å være aktive, og har fokus på utjevning av sosiale ulikheter ved å tilby aktiviteter som enten er svært rimelige eller gratis, forteller Kalvatn.

– I vår hadde vi for eksempel gratis ungdomstrening, og vi har etablert et samarbeid med rus og psykisk helse om trening med deres brukere. I tillegg er vi stolte over å ha fått på plass et kommunalt treningssenter, som var en stor mangelvare i Gildeskål. Dette er også blitt en arena for sosialisering i det halvåret hvor mange synes det er for mørkt og kaldt til å være utendørs.

Min hjertesak er å sikre alle innbyggere god livskvalitet ut ifra deres forutsetninger, gjennom bedring av psykisk helse og forebygging av ensomhet.

Ser frem til nettverkssamarbeidet

Nå gleder folkehelsekoordinatoren seg til å ta del i et nettverk av engasjerte kommuner.

– Jeg ser frem til å møte andre som arbeider med det samme som meg, slik at vi kan lære av hverandre. Det vil styrke kompetansen min og gi meg en følelse av å ikke sitte alene med folkehelsearbeidet i kommunen, sier Kalvatn.

Ikke minst mener hun Sunne kommuners ulike prosjekter kommer Gildeskåls innbyggere til gode.

– Å få muligheten til å være pilotkommune for å prøve ut ulike tiltak ser jeg på som svært positivt, og det bidrar til at vi kan gjøre et godt arbeid for innbyggerne.

Vi gleder oss til samarbeidet!

 

Foto: Frida Bringslimark