Du er her: HjemNyheterSunne kommuner partner i nytt forskningssenter

Hvordan kan vi fremme god psykisk helse og livskvalitet for alle? Det skal et nytt forskningssenter ved Universitetet i Oslo finne ut av – i samarbeid med Sunne kommuner.

– Vi er utrolig glad for å være partner i forskningssenteret PROMENTA. Å sikre god livskvalitet i befolkningen er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

PROMENTA er særlig opptatt av å sikre et godt samspill mellom akademia og kommuner. Det mener Ingvild Little er særs viktig.

– De gode og varige resultatene får vi ved å jobbe kunnskapsbasert, og da må forskningsinstitusjoner og kommuner jobbe sammen. Det er nettopp PROMENTAs kobling mellom forskning og praksis som gjør dette prosjektet så spennende, mener Little.

PROMENTA skal forske på livskvalitet og psykisk helse i et helhetlig perspektiv – fra genetikk til politikk.

Psykisk helse, livskvalitet og rusbruk

PROMENTA er et tverrfaglig forskningssenter som skal skaffe ny kunnskap om tre sentrale spørsmål innen psykisk helse, livskvalitet og rusbruk:

  • Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse?
  • Hvordan oppstår sosiale og geografiske ulikheter i psykisk helse?
  • Hvordan kan vi utvikle, tilpasse og evaluere effektive intervensjoner for å fremme psykisk helse i kommunene?

Sykdomsforebyggende og helsefremmende faktorer på en rekke nivåer undersøkes nærmere, som genetisk risiko, nevrokognitiv utvikling, det psykososiale miljøet og den sosiokulturelle og politiske konteksten. En viktig del av forskningsprosjektet er å gjennomføre og evaluere intervensjoner i kommunene.

Internasjonal oppmerksomhet

Forskningssenteret tiltrekker seg allerede internasjonal oppmerksomhet. Under PROMENTAs åpningskonferanse den 14. november fikk vi høre foredrag fra en rekke anerkjente forskere, deriblant Terrie Moffitt og Avshalom Caspi fra Duke University i USA, og Espen Røysamb og Ragnhild Bang Nes fra Universitetet i Oslo.

Her fikk vi også høre Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i medlemmet vårt Levanger kommune og stipendiat ved Nord Universitet. Hun satte et særlig fokus på lokalsamfunnets viktige rolle for å fremme gode liv for alle.

– Det var utrolig ærefullt å få ta del i åpningskonferansen, og få snakke om kommunens rolle, samskaping og relasjonell velferd, sa von Heimburg etter konferansen.

Kommuner deltar aktivt

Sunne kommuners rolle i PROMENTA er å tilrettelegge for jevnlige møteplasser og dialog på tvers av akademia og praksis. Det gir kommuner en unik mulighet til å delta aktivt i forskningsprosjektet.

– Gjennom partnerskapet vil våre medlemskommuner få mulighet til å bidra til prioritering av forskningsspørsmål som er relevant for deres praksis, i tillegg til å pilotere ulike intervensjoner, forteller Little.

– Vi gleder oss stort til å se hvilke resultater dette samarbeidet gir!

Les mer om PROMENTA her.