Du er her: HjemNyheterNytt prosjekt skal sørge for mer aktivitet og sosiale møteplasser

Stedet vi bor og lever har stor betydning for hvordan vi har det – både fysisk og psykisk. Helsevennlig by- og stedsutvikling bør derfor spille en sentral rolle i folkehelsearbeidet, og er et viktig innsatsområde i WHO Healthy Cities’ visjon Healthier and happier cities for all.

DOGA og Sunne kommuner har nå inngått et samarbeid om et pilotprosjekt, som forener design, arkitektur og folkehelse.

– Vårt nye samarbeid med DOGA er utrolig spennende og en unik mulighet for våre medlemskommuner, sier Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

– Sammen med et fagteam av bl.a. designere og arkitekter skal vi se på hvordan nærmiljøet kan utformes slik at vi beveger oss mer og er mer sosiale, samtidig som vi styrker kommuners design- og arkitekturkompetanse i folkehelsearbeidet.

Sunne kommuner er et kunnskapslaboratorium, og kjernen i det er å teste ut ideer og utvikle nyttige verktøy med aktører som ligger i front på sitt fagfelt. DOGA er med sin spisskompetanse på folkehelse og arkitektur nettopp en slik aktør, og vi gleder oss stort til samarbeidet.
Vigdis Holm

Hvordan beveger vi oss utendørs – i november?

Prosjektet har fått tittelen «Hverdagsreisen», og går av stabelen i oktober. I august vil alle medlemskommuner inviteres til å søke om å delta, og tre deltakerkommuner velges ut. Samtidig vil kunnskapen som prosjektet gir deles med resten av nettverket.

– «Hverdagsreisen» skal samle innsikt om hvordan folk bruker nærområdene sine. Hva er barrierer og drivere for fysisk aktivitet? Hvor og hvordan treffes folk, planlagt eller ikke? Det vi kaller en “hverdagsreise” er den reisen hver av oss gjør fra sofaen og ut i nærmiljøet – til skolen, butikken, jobben osv., forteller Ingerid Almaas, leder for satsningsområdet Arkitektur og innovasjon hos DOGA.

Innsikten om innbyggernes hverdagsreiser skal samles inn i november, en tid på året hvor terskelen for å komme seg ut er høy.

– I Norge er det kaldt, og det blåser og regner store deler av året. Det er lett å komme seg ut om sommeren, men hvordan kan vi tilrettelegge for dette på vinteren? Det er et av spørsmålene vi løfter frem i dette prosjektet, sier Almaas.

Hvordan kan de bygde omgivelsene spille en rolle for å motvirke ensomhet og fysisk inaktivitet?

Fagteam gjennomfører analysene

Kommunene som deltar får gjennomført en hverdagsreiseanalyse i et konkret uteområde, samt råd og forslag til hvordan kommunen kan fremme fysisk aktivitet og sosiale møter i det valgte uteområdet.

Hverdagsreiseanalysene skal utføres av et fagteam fra det tverrfaglige designbyrået ComteBureau, i tett samarbeid med deltakerkommunene. Byrået har lang fartstid med å jobbe med komplekse samfunnsutfordringer i og sammen med offentlig sektor, og teamet de har satt sammen består av både arkitekter, designere og samfunnsvitere.

Og det er nettopp koblingen mellom design og arkitektur som gjør dette prosjektet så spennende, mener Almaas.

– Når vi bygger, så er ansvaret delt på mange ulike aktører, med ulike mål. Noen bygger husene, noen har ansvar for fortauer og veier, andre igjen bygger butikker, kjøpesentre osv. Men når vi går gjennom en by eller et tettsted, knytter vi alle disse områdene sammen i én opplevelse. Her mener vi designfagets brukerreisemetodikk kan gi interessant innsikt, mens arkitektene bidrar med kunnskap om hvordan man planlegger og bygger.

Neste fase: teste konkrete tiltak

Hverdagsreisen er et forprosjekt som skal gi innspill til en ny prosjektfase, hvor testing av fysiske tiltak står i fokus.

– Rapporter og dokumenter med ny innsikt blir lett liggende i en skuff. Det er viktig for oss å ta dette arbeidet videre og teste konkrete tiltak. Vi gleder oss derfor veldig til å se hva dette prosjektet utvikler seg til, sier Almaas.

I august sendes det ut en open call til alle medlemmer i Sunne kommuner. Det vil også avholdes et digitalt informasjonsmøte om prosjektet den 24. august. Søknadsfristen er 15. september.

Har du spørsmål om prosjektet eller ønsker du å delta på informasjonsmøtet? Skriv til me@sunnekommuner.no.

Sunne kommuner er et laboratorium for utveksling av idéer, læring, sparring og kunnskapsutvikling. Medlemmene våre kobles med spennende aktører fra en rekke ulike felt, slik at vi sammen kan utvikle og skape innovasjon på folkehelsefeltet. Les mer om våre prosjekter i Kunnskapslaboratoriet her.