Du er her: HjemNyheterSteigen styrker sin folkehelseinnsats

Vakre Steigen i Nordland fylke er et av våre nyeste nettverksmedlemmer, en kommune som har brukt de siste årene på å styrke sitt folkehelsearbeid. Det forteller Linda Merethe Johnsen, nyansatt folkehelsekoordinator i kommunen.

– Vi har inngått et forpliktende samarbeid med Nordland fylkeskommune, og iverksatt en rekke konkrete prosjekter takket være den kunnskapen som oversiktsarbeidet over folkehelsen i kommunen har gitt oss.

– Det har bl.a. resultert i helsefremmende skoler og barnehager, en styrket helsestasjon og økt fokus på utenforskap og tidlig innsats. Vi har nå søkt oss inn i Program for folkehelsearbeid med prosjektet «Rusforebyggende ungdomsarbeid i skolen», som er et spesielt viktig fokusområde i vårt folkehelsearbeid.

Vi ønsker å legge til rette for at alle innbyggere kan leve gode liv i Steigen.

Folkehelse sentral del av ny samfunnsplan

I kommunens nye samfunnsdelplan løftes folkehelse frem som et sentralt satsingsområde.

– Vi ønsker å bidra til trygghet, sunnhet og mestring, og at de som bor her kan trives og oppleve fellesskap, sier Johnsen.

– Derfor vil vi på en inkluderende måte legge til rette for at alle innbyggerne – uavhengig av alder, sivilstatus, arbeidsførhet og livsfase – skal kunne leve et godt liv i kommunen.

Vi jobber for at alle innbyggerne skal oppleve høy livskvalitet i hverdagen.

– Vi må samarbeide på tvers

Å jobbe forebyggende og tverrsektorielt er avgjørende for at Steigen skal lykkes med sine folkehelsemål, legger folkehelsekoordinatoren til.

– Derfor har kommunen valgt ut fem tverrfaglige satsingsområder for å utvikle bedre lokalsamfunn, som er i tråd med FN sine bærekraftsmål.

Nå gleder hun seg til å kunne styrke samarbeidet også utenfor kommunen.

– Vi må samarbeide på tvers, både i og utenfor kommunegrensene, hvis vi skal lykkes med å skape helsevennlige samfunn. Jeg ser frem til å bli en del av et nettverk hvor folkehelse står øverst på agendaen!

Nysgjerrig på medlemskap?

Nettverket er åpent for alle som vil noe mer med sitt folkehelsearbeid, uavhengig av hvor langt man har kommet.

Er du folkevalgt eller ansatt i en kommune eller fylkeskommune? Nysgjerrig på medlemskap?

Les mer om nettverksfordelene her og ta gjerne kontakt med sekretariatet!