Du er her: HjemNyheterSunne kommuner i kraftig vekst

Sunne kommuner vokser! På tre år har nettverket fått 12 nye medlemmer, og flere er på vei inn.

Med folkehelse som satsingsområde både nasjonalt, regionalt og lokalt er det mer enn noen gang behov for et erfaringsnettverk for kommuner og fylkeskommuner som vil jobbe aktivt med å fremme helse og trivsel.

Kommuner og fylkeskommuner som går foran

– I Sunne kommuner møter du kommuner og fylkeskommuner som er helt i front når det gjelder strategisk folkehelsearbeid.

Det sier Heidi Kristine Rustand, som er folkehelsekoordinator i Asker, en av kommunene i Norge som går foran på områder som medvirkninginnovasjon og nye verferdsløsninger.

Heidi og de andre kontaktpersonene inn mot Sunne kommuner vil gjerne ha flere nettverkskolleger.

Jo flere vi er, desto større er lærings- og utviklingspotensialet, for alle.

Stort utbytte av medlemskapet

– Det er vanskelig å måle verdien av de tiltakene som vi i Levanger har satt i gang takket være medlemskapet i Sunne kommuner, men den er stor.

Det sier Dina von Heimburg, som er folkehelsekoordinator i Levanger.

– Utveksling av ideer, deltakelse på internasjonale konferanser, nyttige kurs og konkrete goder, slik som gratis pilotering av BUA.

Sunne kommuner har definitivt spilt en avgjørende rolle både for både meg, kommunen og innbyggerne i Levanger.

Se også: 6 gode grunner til å være med i Sunne kommuner

Sunne og glade innbyggere

For det er det som er målet. Å bidra til en god forebyggings- og samfunnsutviklingstrend som resulterer i sunne og glade innbyggere.

– Vi er opptatt av å fremme helse, ikke bare forebygge uhelse, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

– Det er derfor vi har fokus på å skape lokalsamfunn som er gode å leve i.

Voksende kompetansenettverk

Kompetansemiljøet i Sunne kommuner blir stadig større. Fra å være et lukket nettverk av kommuner og fylkeskommuner som skulle pilotere WHOs mål om å møte folkehelseutfordringene lokalt, er nettverket nå åpent for alle.

– Folkehelseloven har nok bidratt til å aktualisere behovet for et nettverk som vårt, sier Little.

På tre år har Sunne kommuner fått 12 nye medlemmer, og flere er på vei inn.

Man trenger ikke å være ekspert

Sunne kommuner er et nettverk for kommuner og fylkeskommuner som vil noe mer med sitt folkehelsearbeid, uavhengig av hvor langt man har kommet.

– Hele poenget er jo å lære av hverandre og utvikle seg. Derfor har vi medlemmer som har kommet både kort og langt på ulike områder, sier Little.

– Vi ser at medlemskapet i seg selv virker forpliktende og styrkende, ved at politikerne selv må vedta å være en sunn kommune.

Medlemskapet krever en politisk viljeserklæring i kommunestyre eller fylkesting.

Små og store fra nord til sør

Både små og store kommuner er med, fra Vestvågøy i nord til Kristiansand i sør.

I tillegg har vi fire ledende fylkeskommunene med, nemlig NordlandMøre og RomsdalOppland og Østfold.

– Dette gir en god gevinst både for kommunene og fylkeskommunene, sier Little, som påpeker at fylkeskommunene nå også har sin egen temagruppe i nettverket, hvor fokuset er på hvordan man kan styrke både eget oversiktsarbeid og understøtte kommunenes folkehelsearbeid.

Er du folkevalgt eller ansatt i en kommune eller fylkeskommune? Nysgjerrig på medlemskap?

Les mer om nettverksfordelene her og ta gjerne kontakt med sekretariatet!