Du er her: HjemNyheterMindre foreldrekjøring – bedre folkehelse

Hvorfor kjøre ungdommen til skolen?

Det er et av spørsmålene som stilles i kampanjen «Den grønne kampen», som i høst rulles ut i Kristiansand.

Hensikten med kampanjen er å redusere foreldrekjøring, og derigjennom bidra til lavere klimagassutslipp og bedre folkehelse.

Må man bli kjørt?

En nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU 2013/2014) viser at foreldre i stor grad kjører sine ungdommer mellom 13-16 år til fritidsaktiviteter.

44 % av slike reiser gjøres med bil.

Tilsvarende for skolereiser er 9 %.

– Med «Den grønne kampen» gir vi ungdom mer ansvar for egne reiser, og hjelper samtidig foreldre ut av tidsklemma, sier Bjørne Jortvet i By-og samfunnsenheten.

En grønn ledestjerne

Kristiansand har gjennom mange år hatt fokus på miljøvennlig og helsefremmende samfunnsutvikling.

Dette har blant annet gitt seg utslag i at byen nylig ble kåret til Norges beste sykkelby.

Også kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt merke til Kristiansands mangeårige innsats, og utnevnte nylig Kristiansand til Norges mest attraktive by.

Satsing på møteplasser, mobilitet og folkeliv gir resultater.

Helhetlig satsing på aktiv transport

«Den grønne kampen» er med andre ord del av en helhetlig satsing på bymiljø og aktiv transport i sørlandsbyen.

– Vi håper kampanjen kan inspirere til mer hverdagsaktivitet og et bevisst forhold til når og hvordan man bruker bilen, sier Anette Strandmyr Fidje, som er folkehelsekoordinator i kommunen og kontaktperson inn mot Sunne kommuners nettverk.

Stor inspirasjon for andre kommuner

Også daglig leder i Sunne kommuner, Ingvild Little, roser initiativet:

Kristiansand går foran og er en stor inspirasjon for andre kommuner når det kommer til helsevennlig stedsutvikling og aktiv transport.

Med dette initiativet involverer de også ungdommen aktivt, noe som er helt avgjørende om man vil legge et godt grunnlag for framtidas transportvaner.

Les mer om «Den grønne kampen» her!