Du er her: HjemNyheterFjaler satser på folkehelse

Fjaler kommune går foran og blir Sogn og Fjordanes første sunne kommune!

Med medlemskapet i Sunne kommuner håper vestlandskommunen å sikre et mer helhetliglangsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

Ikke tilfeldig at det er Fjaler som leder an

– At det er Fjaler som leder an i Sogn og Fjordane er ikke tilfeldig, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

– Med en drivende dyktig folkehelsekoordinator og spennende satsinger for barn og unge, er vestlandsbygda et naturlig medlem i et nettverk av kommuner som vil noe mer med sitt folkehelsearbeid.

At det er Fjaler som leder an er ikke tilfeldig.
– Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner

«Ein god og trygg plass å bu»

I Fjalers kommuneplan skildrer samfunnsdelen et av hovedmålene for kommunen, som er at «Fjaler skal vere ein god og trygg plass å bu, med fokus på folkehelse og gode oppvekstvilkår».

– Gode oppvekstvilkår er generelt noe vi er veldig opptatt av, sier folkehelsekoordinator Kristin Rivedal Yndestad.

Hun brenner for en god helsesøsterdekning i kommunen, og nevner flere aktuelle tiltak som skal fremme helse og trivsel for barn og unge.

Gode oppvekstvilkår er helt essensielt.
– Kristin Rivedal Yndestad, folkehelsekoordinator i Fjaler

Se også: Fjaler er et av 12 nye medlemmer på tre år

Oppdrag 31 – Fritid for alle

Et av prosjektene som er aktuelle i vestlandskommunen er «Oppdrag 31 – Fritid for alle».

– Fjaler kommune har kjøpt eit nedlagt butikklokale i sentrum som skal bli kulturhus med møteplass for ungdom, sier Yndestad.

– I den forbindelse har vi som ein av fire kommunar blitt med i eit prosjekt i regi av Redd Barna som heiter «Oppdrag 31 – fritid for alle». Dette prosjektet skal undersøke kva for barrierer som gjer at nokon ikkje deltek i fritidsaktivitetar, og korleis ein kan sikre at alle barn og unge får moglegheit til å delta i ein fritidsaktivitet, basert på fritidserklæringen.

Ser fram til å ta del i nettverkssamarbeidet

Kristin Rivedal Yndestad ser frem til å delta på møteplassene i Sunne kommuner.

Vi håpar at eit medlemskap i nettverket Sunne kommuner kan inspirere og hjelpe oss til å tenke meir heilskapleg, langsiktig og kunnskapsbasert ved planlegging og gjennomføring av folkehelsearbeidet i kommunen, sier hun.

Les også: 6 gode grunner til å være med i Sunne kommuner