Du er her: HjemNyheterVil styrke barn og unges selvfølelse

– Vi må tørre å snakke om følelser og temaer som er vanskelige. På den måten kan vi gjøre en forskjell, sier Sturla Ditlefsen, leder av barne- og familietjenesten og folkehelsekoordinator i Brønnøy kommune.

Fremover blir dette en del av skolehverdagen for barn og unge i kommunen, gjennom undervisningsopplegget LINK til livet. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse, opplevelse av tilhørighet og mestring.

Vi vet at det er god helse i å snakke sammen.

Lærer å kjenne på egne følelser

Flere Ungdata-kartlegginger viser at de unge i kommunen tilsynelatende er svært velfungerende. De klarer seg bra på skolen, jobber, spiser sunt og trener. Men samtidig kommer det fram at mange sliter med stress og tunge tanker.

– Barn og unge blir ikke kjent med sine egne følelser. De jobber hardt og lærer å prestere, men de lærer ikke å finne mening i det gjør, sier Christine Lind, kommunepsykolog i Brønnøy.

Med det nye undervisningsopplegget håper kommunen å kunne tilby et pedagogisk virkemiddel som kan bidra til økt livsmestring og bedre folkehelse.

Vi trenger ikke flinkere barn og unge, men gladere barn og unge.
– Sturla Ditlefsen

Skolen viktig arena

Tiltaket er en del av en større innsats for å styrke det forebyggende arbeidet med psykisk helse for barn og unge, hvor skolen er en viktig arena. Med LINK håper Ditlefsen at lærerne blir mer involvert i arbeidet.

– Lærerne er til stede i klassen, kjenner elevene godt og har muligheter til å kunne se ting som støttetjenester ikke kan se.

Se også: Videregående skoler i Østfold skal undervise i psykisk helse.

Livsmestring blir prioritert fagområde

Mens de går foran i Brønnøy må skoler over hele landet snart følge tropp. Livsmestring og folkehelse blir nemlig et prioritert fagområde i de nye læreplanene for barne- og ungdomsskolen som kommer i 2020.

Daglig leder i Sunne kommuner, Ingvild Little, er svært glad for at barn og unges psykiske helse blir tatt på alvor.

– Å gjøre barn og unge bedre kjent med eget følelsesliv og rustet til å håndtere livets motgang er et viktig ledd i det helsefremmende arbeidet i kommunen.

Link til livet er utviklet av RVTS-sør (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og slevmordsforebygging) i samarbeid med helsesøstre og lærere. Les mer om LINK her.