Du er her: HjemNyheterSammen for bedre helse og trivsel

Hvordan skape lokalsamfunn som er gode å leve i?

Det er det overordnede spørsmålet når Norges fremste folkehelsekommuner og – fylkeskommuner møtes på Sunne kommuners årlige nettverkssamling.

I år var Rana kommune vertskap for konferansen, som hadde temaet “Folkehelse i alt vi gjør? Politikk og planlegging for bedre helse og trivsel”.

Inspirerende innlegg fra en av folkehelselovens «fedre»

Etter ordfører Geir Waages åpning, satte Bjarne Håkon Hanssen tonen for dagen.

Den tidligere helseministeren var tydelig i sitt budskap:

– Vi kan ikke behandle oss ut av de folkehelseutfordringene vi står overfor. Det kan ikke velferdsstaten bære. Vi er nødt til å fokusere på forebygging og helsefremming.

Et godt og helhetlig folkehelsearbeid er løsningen på en velferdsstat under press.
– Bjarne Håkon Hanssen

Samskaping som nøkkel for god samfunnsutvikling

Hvordan lykkes vi så med å skape gode og helsefremmende lokalsamfunn? Sunne kommuners nettverk har flere medlemmer som er langt fremme når det kommer til samskaping som verktøy og styringslogikk.

Vi involverer innbyggerne våre i samfunnsplanleggingen. Det er deres liv og framtid det handler om.
– Robert Svarva, ordfører i Levanger

Samskaping handler om å involvere innbyggerne og andre aktører i et likeverdig samarbeid om gode løsninger, og både Asker kommune og Verdal kommune hadde inspirerende innlegg om temaet.

Et vitalt kunnskapslaboratorium

Sunne kommuner består av kommuner og fylkeskommuner som er – eller ønsker å bli – helt i front når det kommer til helsefremmende arbeid.

Å legge til rette for innovasjon og kunnskapsutvikling er derfor et viktig mål for nettverket.

Det kan det bli gode muligheter for nå når nettverket går sammen med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo om et spennende prosjektsamarbeid om psykisk helse og livskvalitet. Prosjektsamarbeidet var temaet på samlingens temagruppemøte.

Les mer om Sunne kommuners temagrupper

Samarbeidet kan bidra til at medlemmene våre får mulighet til å være med tidlig i prosjektutviklingen, og ikke minst få evaluert både eksisterende og fremtidige tiltak.

Nysgjerrig på medlemskap? Les mer om fordelene her, og ta kontakt med sekretariatet dersom du har spørsmål om nettverkssamarbeidet

Kåring av årets folkehelsehelter!

Under samlingen ble også årets folkehelsehelter kåret.

Sunne kommuners folkehelsepriser berømmer mennesker, prosjekter og kommuner som har utmerket seg i arbeidet for en mer helsevennlig samfunnsutvikling.

Årets folkehelsepolitiker er Ingvild Dalsegg, varaordfører i Oppdal kommune

Årets innovatør er Brønnøy kommune med prosjektet «MED ungdom i fokus»

Årets nettverker er Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Levanger kommune

Dina von Heimburg og Kjell Hjelle ble også takket av etter mangeårig innsats i nettverkets styre.

Valg av nytt styre

Under samlingen ble det også avholdt generalforsamling. På denne er det nettverksmedlemmenes folkevalgte kontaktperson som møter.

Nytt styre:

  • Ildri Eidem Løvaas, tidligere ordfører i Oppegård kommune, styreleder (ikke på valg)
  • Sturla Ditlefsen, folkehelsekoordinator i Brønnøy kommune (ikke på valg, rykker opp som nestleder)
  • Marit Krogsæter, politiker (Sp) i Møre og Romsdal fylkeskommune (ikke på valg)
  • Ane Bjørnsgaard, folkehelsekoordinator i Oppland fylkeskommune (nyvalgt)
  • Gøran Raade-Andersen, folkehelsekoordinator i Bodø kommune (nyvalgt)

Varamedlemmer:

  • Ingvill Dalseg, folkevalgt, politiker (H), Oppdal kommune (nyvalgt)
  • Marthe Leistad Bakken, samfunnsplanlegger, Verdal kommune (nyvalgt)

Neste år går konferansen av stabelen i Asker kommune. Vi gleder oss!

Presentasjoner fra konferansen:

Fra service til samskaping – Heidi Thommessen frivillighetskoordinator i Asker kommune

Fra service til samskaping – Robert Svarva ordfører i Levanger kommune

Status i det lokale og regionale folkehelsearbeidet – Hege Hofstad

Velferdsstat under press – Folkehelse som løsning – Bjarne Håkon Hanssen

Foto: Geir Gisnås