Du er her: HjemNyheterDette kan vi lære av København

– Nyt livet, københavnere!

Slik lyder Københavns kommunes oppfordring til byens innbyggere og tittelen på kommunens egen folkehelsestrategi. For i København er god helse ikke bare et mål i seg selv, men et middel for å få et godt liv.

Helse er et middel til det gode liv

En av verdens beste byer å bo i

Og strategien ser ut til å virke. Gang på gang er København – som er med i vårt danske søsternettverk – kåret til en av verdens beste byer å bo i.

Vi har sett nærmere hva norske kommuner kan lære av vår nordiske naboby og presenterer her seks gode initiativer.

6 gode råd fra København

1. Gjør sunne valg til det enkle valg

København satser stort på gode sykkelveinett, og når 62% av byens innbyggere daglig velger å sykle til jobb og skole er det fordi dette er den enkleste måten å komme seg frem på. Tenk helsefremmende og forebyggende tiltak inn i innbyggernes hverdag, så blir de sunne valgene også til de enkle valgene.

2. Involver lokalsamfunnet

Når København iverksetter byfornyelse av utsatte boligområder gjør kommunen det i samarbeid med sivilsamfunnet, virksomheter og innbyggere. Medvirkning fra relevante og berørte parter i folkehelsearbeidet sikrer kontinuerlig læring og  involverer aktører med stor betydning for innbyggernes hverdag og livskvalitet. Det gir bedre og mer varige resultater.

3. Folkehelse er et felles politisk ansvar

Alle kommunens sektorer har ansvar for folkehelse og derfor er det viktig å unngå silotenkning. I København samarbeider sektorene på tvers av administrasjoner når politiske tiltak skal gjennomføres.

4. Likestill fysisk og mental helse

Innbyggernes mentale helse er like viktig som deres fysiske helse. København kommune jobber aktivt med å fremme trivsel og livskvalitet, og med å fjerne tabuet rundt psykiske lidelser. Det sikrer høy god livskvalitet til flere.

5. Ulike mennesker har ulike behov

Alle innbyggere bør ha de samme mulighetene, men vi er alle født med ulike utgangspunkt. Derfor er København opptatt av å gi ekstra støtte til de som har størst behov, og samtidig utjevne sosiale helseforskjeller gjennom universelle tiltak.

6. Vær en foregangskommune

En kommune som tør å prøve ut nye løsninger og innsatser vil også være førende innen utvikling av nye velferdsløsninger og helsefremmende tiltak. Involver innbyggere og forskningsinstitusjoner som eksperter slik at innsatsen kvalitetssikres og mulighetene for å skape ny viten økes.

Vil du vite mer om København kommunes arbeid med folkehelse? Les hele deres strategi her!

Nettverk av foregangskommuner

København er med i vårt søsternettverk Sund By Netværket som – i likhet med Sunne kommuner – er et nasjonalt nettverksmedlem i WHO Healthy Cities.

Vil din kommune også være en foregangskommune?

Her kan du lese mer om fordelene ved å være med i et nettverk av dedikerte folkehelsekommuner og -fylkeskommuner!

 

Foto: City Clock Magazine