Du er her: HjemNyheterSterkt styre til å lede nettverket videre

Under Sunne kommuners generalforsamling torsdag 22. april 2021 var det valg av nytt styre til nettverket. Styreleder Lene Conradi og styremedlem Gøran-Raade Andersen var ikke på valg. Her er valgkomitéens innstilling, som ble enstemmig vedtatt:

  • Lene Conradi (ikke på valg) Asker kommune, politiker – Styreleder
  • Ane Bjørnsgaard (ikke på valg, men innstilles som nestleder) Innlandet fylkeskommune, adm./fag – Nestleder
  • Marit Nerås Krogsæter (gjenvalg, 2 år) Møre og Romsdal fylkeskommune, politiker – Styremedlem
  • Gøran Raade-Andersen (ikke på valg) Bodø kommune, adm./fag – Styremedlem
  • Bent Olav Olsen (nyvalg, 2 år) Fredrikstad kommune, adm./fag – Styremedlem
  • Ingvill Dalseg (gjenvalg, 1 år) Oppdal kommune, politiker – 1. vara
  • Ranveig Odden (gjenvalg, 1 år) Kristiansand kommune, adm./fag – 2. vara

Valgkomiteen har i 2020 bestått av Dina von Heimburg fra Levanger kommune og Kari Hege Mortensen fra Nordland fylkeskommune. De hadde i sin innstilling lagt vekt på at det i styret bør være representasjon av både kommuner og fylkeskommuner, god kjønnsbalanse, samt representasjon fra både politiske og administrative kontakter.

Bent Olav Olsen nytt styremedlem

Bent Olav Olsen er folkehelsekoordinator i Fredrikstad kommune og helt nytt medlem av styret.

– Olsen er en engasjert og kunnskapsrik nettverkskollega som vi gleder oss til at skal bidra inn i den mer strategiske utviklingen av Sunne kommuner, sier daglig leder Vigdis Holm.

Olsen selv ser også frem til å tre inn i styrevervet:

– Jeg er veldig glad for å ha blitt valgt inn i styret. Sunne kommuner har betydd mye for meg i utviklingen av folkehelsearbeidet, fordi nettverket har bidratt sterkt til å løfte det systematiske folkehelsearbeidet og arbeidet med sosial ulikhet i helse, de bakenforliggende årsakene. Men også på grunn av de mange engasjerte nettverkskollegene jeg har møtt på konferanser og seminarer. Fredrikstad kommune er et relativt ferskt medlem i Sunne kommuner, og vi er med både for å høste av erfaringene til alle dere som går foran, men også til å bidra inn med det vi kan.

– Jeg ser fram til å sitte i Sunne kommuners styre. Nettverkets arbeid er viktigere enn noen gang.
Bent Olav Olsen, Fredrikstad kommune

Ane Bjørnsgaard ny nestleder

Ane Bjørnsgaard fra Innlandet fylkeskommune var ikke på valg, men ble innstilt som ny nestleder i nettverket. Det er et verv hun ser fram til:

– Det er veldig givende å få lov til å være med å utvikle dette nettverket, sier Bjørnsgaard, og legger til:  – Det jeg setter pris på med Sunne kommuner er den sterke stemmen vi har for helsevennlig samfunnsutvikling og sosial bærekraft, og det lokalsamfunnsperspektivet som ligger i bunn. Her er Sunne kommuner unike, og det er gøy å få være med å definere dette arbeidet videre.

  • Det er veldig givende å få være med å videreutvikle et nettverk som er en så viktig ambassadør for helsefremming og en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.
    Ane Bjørnsgaard, styremedlem og nestleder

Vi takker Sturla Ditlefsen for mangeårig innsats

Generalforsamlingen var også den aller siste for Sturla Ditlefsen, som har vært administrativ kontaktperson fra Brønnøy kommune i snart ti år. De siste årene har Ditlefsen også vært styremedlem og nestleder i styret.

– Sturla har vært en stor ressurs inn i Sunne kommuner i mange år, sier daglig leder Vigdis Holm. – Han er en nettverker av dimensjoner, som har bidratt inn i alt fra prosjektutvikling til ansettelsesprosesser. Han har også vært sentral i utviklingen av politikerveiledningen «Ta vare på velgerne dine», som han også har avholdt i mange kommuner og fylkesting.

– Det har vært så mange fine og lærerike år, sier Ditlefsen om tiden han har vært nettverkskontakt og styremedlem. – Sunne kommuner er et nettverk som virkelig leverer av høy klasse! Alt som er utviklet i Kunnskapslaboratoriet i løpet av disse årene, og ikke minst det som nå er i emning, er helt fenomenalt. Det er vemodig å forlate folkehelsefeltet som har vært mitt fagfelt og engasjement i mange år. Men jeg kommer til å ha folkehelseperspektivet i ryggraden selv om jeg nå beveger meg over til helsesektoren, sier Ditlefsen, som har begynt i ny jobb som leder av DMS (Distriktsmedisinsk senter) Sør-Helgeland.

Vi gratulerer det nye styret, og ser fram til en spennende periode for et nettverk i vekst!