Du er her: HjemNyheterLinn Haraldstad berømmes for folkehelseinnsats og brobygging

Under Sunne kommuners Folketanken-arrangement fredag 16. april ble Linn Haraldstad kåret til månedens folkehelsehelt. Haraldstad er folkehelserådgiver i den nye storkommunen Indre Østfold, og fikk utmerkelsen på grunn av sitt mangeårige arbeid med å jobbe helhetlig med folkehelse.

Overrasket og rørt

– Dette var utrolig hyggelig, sier Haraldstad og legger til: – Dette ser jeg på som en anerkjennelse til hele kommunens folkehelsearbeid. For vi er et lag.

Med det demonstrerer hun også et av poengene i begrunnelsen for utmerkelsen, nemlig hennes gode evne til å forankre folkehelsearbeidet i flere sektorer, og samarbeide godt med andre faggrupper. Dette er en viktig faktor for å lykkes med et helhetlig og systematisk folkehelsearbeid.

Vi er et lag.
Linn Haraldstad, Indre Østfold kommune

Engasjert og visjonær i ny storkommune

I 2020 slo fem kommuner seg sammen og ble til storkommunen Indre Østfold. Å fremme folkehelse gjennom en helhetlig samfunnsutvikling er en viktig prioritering i den nye kommunen. I denne prosessen har Linn Haraldstad også sett mulighetene som ligger i å utvikle et helt nytt planverk:

– Linn er en ekte brobygger, og i arbeideidet sitt bidrar hun til å sette Indre Østfold på kartet som en kommune med store ambisjoner for en helsevennlig og sosialt bærekraftig samfunnsutvikling, sier Vigdis Holm, som er daglig leder i Sunne kommuner – WHOs norske nettverk.

Linn er en ekte brobygger.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner

I begrunnelsen for utmerkelsen heter det også:

Linn Haraldstad er dedikert, engasjert og kunnskapsrik, og evner å se de store sammenhengene. I Sunne kommuner kjenner vi henne som en trivelig og dyktig nettverkskollega, som brenner for å gjøre noe med de levekårsutfordringene vi vet har så stor innvirkning på folks helse og livskvalitet.

Opptatt av levekår og å redusere sosiale helseforskjeller

Og nettopp levekår og levekårsutfordringer er noe av det Linn Haraldstad er mest opptatt av i folkehelsearbeidet.

– Min hjertesak er uten tvil sosiale forskjeller, både i Norge og på globalt nivå. Det at dine fremtidsutsikter så til de grader avhenger av hvem dine foreldre er og hvor du er født er for meg dypt urettferdig.

Derfor er også sosial bærekraft et begrep som er sentralt i Haraldstads folkehelsevokabular.

Det at dine fremtidsutsikter så til de grader avhenger av hvem dine foreldre er og hvor du er født er for meg dypt urettferdig.
Linn Haraldstad, Indre Østfold kommune

En utmerkelse til hele Indre Østfold kommune

Sosial bærekraft er også et fokusområde for kommunen som helhet. Linn Haraldstad fremhever et viktig samarbeid med blant andre arealplanleggere og samfunnsplanleggere i kommunen, og en økonomisjef som ser verdien av å investere i mennesker:

Det er veldig givende å jobbe sammen med en økonomisjef som skjønner at ved å gjøre noe med levekårene, så vil kommunens økonomi bedres betraktelig.
Linn Haraldstad

Ellers jobber kommunen godt på mange områder som har betydning for innbyggeres levekår, blant annet gjennom prosjektet «De 1000 første dagene» og med psykisk helse for barn og unge som satsingsområde.

Kommunen er også med i «Velferdspiloten», et prosjekt som skal samordne velferdstjenester, i regi av en rekke regionale aktører, blant annet Husbanken og Viken fylkeskommune.

Les også: – Vi må investere mer i sosial bærekraft

En investering i mennesker er god samfunnsøkonomi.

Verdien av deling og samarbeid mellom kommuner

Linn Haraldstad fremhever hvor verdifullt det er for henne og samarbeide med ansatte i andre kommuner, både Sunne kommuner-medlemmer og andre.

– Vi som jobber med folkehelse har ikke nødvendigvis et stort fagmiljø å spille på innad i kommunen. Da er det gull verdt å kunne sparre med “kolleger” i andre kommuner, sier hun.

Sunne kommuner skal være et laboratorium for nettopp kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling, slik at nøkkelansatte i kommuner og fylkeskommuner skal få inspirasjon, faglig påfyll og et “utvidet kollegium”.

Les også: Indre Østfold styrker innbyggernes stemme

Vil synliggjøre og løfte frem eksempler på godt folkehelsearbeid

Som nettverk er Sunne kommuner opptatt av å løfte frem de gode eksemplene på hvordan vi kan jobbe helhetlig og systematisk med folkehelse. Folkehelse er ikke noe som bare angår helsefeltet, tvert imot er det i alle andre sektorer vi må rette inn innsatsen for å skape god helse og livskvalitet for alle.

– Det handler om boforhold, stedsutvikling, oppvekstvilkår og inkludering, sier Vigdis Holm. – Kort og godt alle forhold som har innvirkning på hvordan vi har det der vi lever og bor.

Derfor vil vi også berømme enkeltmennesker, prosjekter, kommuner og fylkeskommuner som har gjort eller gjør en glimrende innsats for å fremme nettopp livskvalitet og helse i befolkningen. Nettverkets medlemmer har anledning til å nominere kandidater.

Vi gratulerer Linn Haraldstad og Indre Østfold kommune!

Interessert i å vite mer om nettverket eller nysgjerrig på medlemskap? Her kan du lese mer om noe av det vi driver med og her er 10 gode grunner til å bli med i Sunne kommuner.

Foto: Jonas Ingstad