Du er her: HjemKunnskapsbankenBrønnøy tester verktøy for bedre psykisk helse

Du er her: HjemNyheterBrønnøy tester verktøy for bedre psykisk helse

– Vi ønsker at våre barn vokser opp trygge og sterke innvendig, med evne til å mestre livets små og store utfordringer. Da må vi legge til rette for at de utvikler et godt selvbilde fra de er små, slik at det blir mindre behov for reparasjon senere i livet.

Det sier Kim-André Mørk, konsulent ved Barne- og familietjenesten i Brønnøy kommune. Han står i spissen for kommunens samarbeidsprosjekt med den sosiale entreprenøren Barnas plattform, som har utviklet et nettbasert foreldrekurs for å styrke barn og unges selvfølelse og selvtillit.

– Vi ble koblet med Barnas plattform gjennom Sunne kommuner, og syntes umiddelbart at dette var et spennende verktøy. Nå jobber vi med å tilby kurset til alle foresatte med barn i barnehage og barneskole, og så langt har 700 familier fått muligheten til å delta, sier Mørk.

En hjelp i hverdagen

Målet med samarbeidsprosjektet er å gi barn økt mestring og innflytelse på egen psykisk helse og livskvalitet, samt bidra til at foreldrerollen blir lettere å håndtere. Og tiltaket har blitt tatt godt imot i kommunen.

– Tilbakemeldingene fra de foresatte har til nå vært utelukkende positive. Verktøyene er lette å bruke i hverdagslige situasjoner, samt når det passer for de enkelte familiene. Derfor har jeg troen på at mange foreldre vil synes at dette er både nyttig og enkelt å ta i bruk, sier Mørk.

Vi har et mål om at vi med hjelp av Barnas plattform vil styrke barn og unges utvikling av et godt selvbilde.
Kim-André Mørk, konsulent ved Barne- og familietjenesten i Brønnøy.

Og her får han støtte fra foreldreparet Kim og Åsa Auståker Wetting.

– Det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal gi barn god selvfølelse fra tidlig alder, men verktøyene hjelper oss med akkurat dette, samtidig som de krever lite av oss!

Universelt tiltak

Barnas plattform ble startet i 2015 av Birgit Semundseth, og er utviklet sammen med psykologer, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, lærere og barnehagepedagoger.

Utover kurset får de foresatte fire verktøy som skal brukes ved middagsbordet og leggetid.

– Verktøyene tar maks 10 minutter å bruke i hverdagen, og har vist seg å skape gode resultater som er både forebyggende og reparerende, forteller Semundseth.

Hun er særlig begeistret for samarbeidsprosjektet med Brønnøy, som valgte å tilby kurset til alle småbarnsfamilier i kommunen.

– Det var viktig for kommunen at prosjektet skulle være et universelt tiltak, i stedet for å bare gi tilbud til foreldre og barn som allerede har det utfordrende. Det betyr at verktøyene nå kan komme langt flere familier til gode.

Å starte ungdomsårene med en sekk som inneholder tro på at en duger og følelsen av å være god nok er en stor kontrast til sekken mange ungdommer bærer med seg i dag.
Birgit Semundseth, daglig leder i Barnas plattform.

– Sunne kommuner er et kunnskapslaboratorium

Det var gjennom medlemskapet i Sunne kommuner at Brønnøy ble koblet med Barnas plattform. Daglig leder for nettverket, Vigdis Holm, gleder seg over å se at koblingen har resultert i et så spennende prosjekt.

– Sunne kommuner er et kunnskapslaboratorium, og å bli koblet med sosiale entreprenører og få muligheten til å teste og videreutvikle innovative prosjekter er noe av det som gjør det så gøy å være med i nettverket, sier hun.

Samarbeidsprosjektet mellom Brønnøy og Barnas plattform varer i tre år, og effektene av tiltaket skal måles underveis. I prosjektets tredje år skal Brønnøy kommune og Barnas Plattform jobbe sammen for å evaluere og utvikle konseptet videre.

Prosjektet er støttet av Nordland fylkeskommune og folkehelseprogrammet «Kilde til livskvalitet». Universitetet i Sørøst-Norge ved Senter for psykisk helse og rus er ansvarlig for forskning knyttet til prosjektet.