Du er her: HjemNyheterGran blir nytt medlem

Kommunestyret i Gran har vedtatt å søke om medlemskap i Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Søknaden ble behandlet av Sunne kommuners styre 24. november, og det er med stor glede vi ønsker Gran velkommen som nettverkspartner.

Folkehelse i fokus

Gran kommune er en mellomstor kommune på Hadeland i Oppland fylke. Pr. 1. kvartal i 2015 har Gran 13 707 innbyggere, og kommunen har jobbet med folkehelse på flere områder over lengre tid.

De siste årene er det blant annet arrangert to forumsamlinger om folkehelse hvert år, med både innbyggere, politikere og ansatte som målgruppe. Målet med forumsamlingene har vært «å styrke folkehelsen, gjennom å engasjere og bevisstgjøre befolkningen om faktorer som fremmer god helse».

Innmeldingen i Sunne kommuner er et ledd i oppfølgingen av dette folkehelseforumet.

Satser på foreldrekompetanse i skolen

Gran har inngått partnerskap med Oppland fylkeskommune, som også er medlem i nettverket, deltatt i programmet Helse i plan og identifisert hovedutfordringer for folkehelsa i kommunen. Disse er:

 • Foreldrekompetanse
 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold

I arbeidet med å imøtekomme førstnevnte er det blant annet etablert foreldrenettverk i grunnskolen. I disse nettverkene blir foreldre til barn som er mye sammen – for eksempel i en klasse eller et klassetrinn – kjent med hverandre. Det er et universelt tiltak som skal bidra til foreldrekompetanse for voksne, og god utvikling og trivsel for barn og unge.

Tidlig tverrfaglig innsats

Helseoversikten har vært med som grunnlag for revideringen av kommuneplanens samfunnsdel.

I tillegg til et bredt fokus på helsefremming, er tidlig tverrfaglig innsats er en hovedsatsing for Gran kommune. Som et ledd i oppfølgingen av tidlig tverrfaglig innsats har kommunen organisert flere tjenester under en ny virksomhet som heter Barn og familie. Her er NAV, helsestasjon, barnevern, psykisk helse og PPT plassert.

Ser fram til nettverkssamarbeidet!

Det er folkehelsekoordinator Sven Sandvik som blir administrativ kontakt inn mot nettverket. Sandvik ser særlig fram til å delta i nettverkets temagrupper, samt å både høre om og dele erfaringer i folkehelsearbeidet.

Jeg håper også at våre politikere får nytte av medlemskapet.

Politisk kontakt blir vedtatt på kommunestyremøtet 11. desember.

Fordeler ved nettverkssamarbeid

I saken til kommunestyret om innmelding i nettverket er det lagt vekt på fordelene ved å søke medlemskap:

 • Tilgang til et nasjonalt og internasjonalt felleskap med høyt faglig nivå
 • Merkevarebygging
 • Politisk forankring og politikeropplæringen «Ta vare på velgerne dine»
 • Rabattert deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser
 • Mulighet til å delta i nasjonale og internasjonale prosjekter
 • Påvirke nasjonale myndigheter
 • Deltakelse i temagrupper
 • Internasjonal forankring

Vi ønsker Gran kommune velkommen inn i WHOs norske Healthy Cities-nettverk, og ser fram til et fruktbart samarbeid!

Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen/Hadeland avis