Du er her: HjemNyheterDe ti frivillighetspolitiske bud

Frivillighet Norge har nylig sendt ut  “De ti frivillighetspolitiske bud” til alle kommuner og fylkeskommuner. Frivilligheten er av stor betydning for folkehelsa, og en god frivillighetspolitikk er essensielt for et godt samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner.

Her er budene, som over 300 organisasjoner har stilt seg bak:

1. Kjenn frivilligheten i kommunen din!

Innhent kunnskap om de frivillige organisasjonene. Hva driver de med? Hvilke mål, ressurser og utfordringer har de? Vil de samarbeide mer med kommunen, næringsliv, eller organisasjoner?

2. Vedta en tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk

Inviter hele bredden av frivilligheten til dialog. Tenk frivillighet i all kommunal planlegging. Frivillighetspolitikken bør revurderes ved nytt kommunestyre.

3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi

Frivillige er frie og villige – til å gjøre det de vil. Det må de få lov til å være, ellers dør frivilligheten ut.

4. Forenkling gir mer frivillighet

Tiden som brukes på byråkrati er tid som kan brukes på mer frivillighet. Gjennomfør tiltak som forenkler søknadsskriving, rapportering og kontakt med kommunen.

5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling

Vis organisasjonene tillit og legg til rette for at de kan nå sine egne mål. Da når kommunen samtidig mange av sine mål.

6. Skap dialog med frivilligheten

Skap faste møteplasser for organisasjonene. Rådfør dere med frivilligheten. Gi kommunalt ansatte opplæring i frivillighetsmangfoldet, slik at de kan invitere flere folk til å bli med. Husk at frivillige ofte jobber, så møter må være etter arbeidstid!

7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi

Frivilligheten er “samfunnets vaktbikkje” og skaper bla lokalsamfunnsutvikling, kunnskap, sosiale møteplasser, tilhørighet, demokratiopplæring, og er helsefremmende.

8. Gi frie midler

Frie midler er en forutsetning for at frivilligheten kan vokse på egne premisser.

9. Ikke konkurrer med frivilligheten

Tilrettelegg for bedre rekruttering av frivillige til organisasjonene. Ikke “stjel” de frivillige fra organisasjonene for å utføre kommunale tiltak.

10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten

Forutsigbare rammer skaper bærekraftig drift og utvikling i frivilligheten. Et eksempel er å legge til rette for lokaler som frivilligheten kan bruke.

Hva kan Frivillighet Norge tilby kommunene?

Frivillighet Norge tilbyr følgende tjenester til kommuner:

Kommunebesøk

Skape møteplass mellom kommunen og frivilligheten

  • I møte med politikerne i kommunen fokuserer vi på den merverdien frivilligheten skaper og hvordan man kan bidra til at frivillige organisasjoner samarbeider mer med kommunen.
  • I møte med frivillige lag og foreninger fokuserer vi på frivillighetens rolle for utviklingen av lokalsamfunnet, og verdien av økt dialog og samarbeid med kommunen. Det legges til rette for dialog der foreningene kommer med innspill til samarbeidet. Kommunen står for den praktisk siden av arrangementene, og Frivillighet Norge det faglige innholdet. Møtene kan inngå som en del av arbeidet med utvikle en frivillighetspolitikk. Opplegget er kostnadsfritt for kommunen.
Kartlegging av den lokale frivilligheten

Kartlegging av frivilligheten i kommunen

  • Svært få kommuner har oversikt over bredden og mangfoldet i den lokale frivilligheten. Frivillighet Norge har utviklet et eget spørreskjemadesign som avdekker hvilke ulike typer av lag og foreninger som finnes i kommunen, foreningenes ressurser, graden av samarbeid med kommunen, næringslivet og andre foreninger, samt mål og utfordringer. Rapporten kan inngå som en del av kommunens samfunnsplanlegging for å inkludere frivillig sektor i egne planverk. Kartleggingen utføres som et konsulentoppdrag der kostnadsrammen er avhengig av kommunens størrelse.
Rammeverk for en kommunal frivillighetspolitikk

Utforming av en frivillighetspolitikk

  • Mange kommuner har behov for å konkretisere sin frivillighetspolitikk ved å lage en frivillighetsplan, -melding, eller -erklæring, men er usikre på hvordan man går frem. Frivillighet Norge tilbyr bistand i å utvikle et rammeverk for en frivillighetspolitikk tilpasset kommunen. Premisset for samarbeidet er at det ferdige dokumentet skal gjennomgå en politisk behandling og vedtas i kommunestyret. Kartleggingen utføres som et konsulentoppdrag der kostnadsrammen er avhengig av oppdragets omfang.