Du er her: HjemNyheterBallangen nytt medlem

Vi utvider nettverket i nord, og ønsker velkommen til Ballangen kommune!

I Ballangen får vi en nettverkspartner som har særlig fokus på å utjevne sosiale ulikheter i helse, og styrke innbyggernes psykiske helse og livskvalitet.

– Vi er spesielt opptatt av at omgivelsene våre skal fremme tilhørighet, delaktighet og opplevelse av mestring, forteller Agnete Samuelsen, folkehelsekoordinator i Ballangen kommune.

– Det betyr at må vi handle og samarbeide på tvers av sektorer og fag.

Deltakelse og inkludering viktig

Å hindre utenforskap er viktig når Ballangen utvikler nye folkehelsetiltak.

– Det lønner seg å jobbe med integrering og fellesskap. Når mennesker står utenfor sosiale fellesskap, arbeidsliv og utdanningssystem er det sløsing med samfunnets ressurser, sier Samuelsen.

Nå ser hun frem til å bli en del av et nettverk hvor deling av ny og viktig kunnskap står høyt.

– Medlemskapet i Sunne kommuner kan bidra til mer tyngde i viktige lokale beslutninger. Gjennom nettverket får vi flere redskap til å nå frem politisk, og større mulighet til å påvirke viktige beslutninger nasjonalt. I tillegg får vi stolt vist frem det gode arbeidet vi allerede gjør i Ballangen.

«Idérota» skaper medvirkning

Høyt på folkehelseagendaen står medvirkning med kommunens innbyggere. «Idérota» er et av Ballangens nyeste initiativer.

– Med «Idérota» ønsker vi å knytte befolkningen, politikere og kommunens administrasjon tettere sammen. Derfor har vi plassert en stor, tørket furu på rådhuset, og invitert alle til å skrive ned helse- og trivselsfremmende forslag på små lapper og henge dem på treet. De kan også låne med seg et polaroidkamera for å ta bilder og dermed illustrere forslaget sitt, forteller Samuelsen.

«Idérota» gir innbyggerne mulighet til å komme med innspill uavhengig av kommunale prosesser. I tillegg gir tiltaket liv til rådhuset.

Hver høst skal fruktene høstes, det vil si at forslagene tas ned fra treet, og ett til tre av dem realiseres. Det er en egen folkehelsegruppe, bestående av kommunale ledere og tre representanter fra befolkningen, som avgjør hvilke tiltak som skal settes i verk.

– Første innhøsting gjøres i september 2019, og det er allerede flere titalls forslag som henger på treet. Dette blir spennende!

 

Foto: T. Johansen