Du er her: HjemNyheterBodø: Den lekende byen

Det er god grunn til å rette blikket mot nord om man er ute etter inspirasjon på folkehelsefeltet.

På tross av tidvis hardt vær har byen nord for polarsirkelen lykkes med å utvikle byrom og nærmiljø som får folk til å være mer både fysisk og sosialt aktive.

I 2016 ble Bodø kåret til Norges mest attraktive by.

Visjonære politikere

Utviklingen er resultat av en mangeårig satsing. Ikke minst har det vært viktig med politikere som løfter blikket, og som skjønner at god byutvikling og nærmiljøsatsing også er folkehelsearbeid.

– Her har medlemskapet i Sunne kommuner spilt en viktig rolle, sier Gøran Raade-Andersen, som er folkehelsekoordinator i kommunen.

Nærmiljø for helse og trivsel

Sentralt i Bodøs folkehelsesatsing er fokuset på å etablere gode nærmiljø.

Kommunen er blant annet med i det 3-årige prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» i regi av Helsedirektoratet.

Formålet med dette prosjektet er å bruke medvirkning aktivt i kartlegging og identifisering av nærmiljø- og samfunnskvaliteter som fremmer helse og trivsel.

Akkurat nå bruker vi Rensåsparken- selve hjertet i byen som case for å høre hvordan befolkningen ser for seg parken i framtiden. Her skal vi nå bredt ut i alle samfunnslag.
– Gøran Raade-Andersen, folkehelsekoordinator

Les også: Bodø og Kristiansand skal inspirere

Byrom og hjerterom

En hjertesak for folkehelsekoordinatoren er å legge til rette for trivsel og lek for alle, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjon. Så nært som mulig der folk bor.

– I dette blir mange forebyggende og helsefremmende aspekt ivaretatt, sier Raade-Andersen.

Drømmescenariet må være at alle i kommunen nikker anerkjennende til at Bodø er «den lekende byen».

Tre viktige M’er

Menneskemiljø og medvirkning er tre viktige pilarer når Bodø planlegger for å bli en mer menneske- og miljøvennlig by.

Blant annet har kommunen invitert barna med som stedsutviklere.

En ny håndbok for medvirkning er også snart ferdigstilt.

Denne blir et viktig bidrag til at medvirkning i større grad bakes inn i plan- og styringssystem, sier Raade-Andersen.

Sunne kommuner et viktig kompetansenettverk

Folkehelsekoordinatoren fremhever også åpningen av BUA Bodø som et viktig både helse- og miljøvennlig tiltak. Her får barn og unge låne fritidsutstyr gratis.

– Samarbeidet med BUA er en direkte konsekvens av medlemskapet i Sunne kommuner, sier Raade-Andersen. – Gjennom nettverket får jeg tilgang til mange slike prosjekter og samarbeid. Og jeg møter masse kunnskapsrike folk!

Nettverket gjør meg bedre i jobben min!
– Gøran Raade-Andersen, folkehelsekoordinator

Bodø er månedens medlem i september.

Gøran Raade-Andersen er folkehelsekoordinator, og stillingen er plassert i Seksjon for plan og samfunn i Næring- og utviklingsavdelingen.