Du er her: HjemNyheterModum går foran for bedre psykisk helse

Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet.

I medlemmet vår Modum opplevde de dessuten en høyere andel psykisk syke enn snittet i Buskerud og resten av landet.

Det var noe av bakgrunnen for at de i 2013 var en av pilotene som testet ut Rask Psykisk Helsehjelp.

Forebygging og tidlig innsats

Rask Psykisk Helsehjelp er et tilbud til voksne og ungdom over 16 år, med moderat depresjon og angstproblematikk.

Tilbudet er gratis og man trenger ikke henvisning fra lege.

Man får hjelp innen to uker, slik at problemene ikke utvikler seg.

Meget gode resultater

Prosjektet var så vellykket at politikerne i kommunen i 2016  bestemte seg for å gjøre tilbudet permanent.

– Tilbudet kan vise til meget gode forskningsresultater, sier folkehelsekoordinator Hege Fåsen. –Mange opplever en markant bedring av livskvalitet, i tillegg til god effekt på depresjon og angst.

“Rask Psykisk Helsehjelp” kan vise til svært gode resultater og er godt mottatt blant innbyggerne i Modum.
– Egil Halleland, leder for “Rask psykisk helsehjelp”

Går foran!

Folkehelse er et hovedsatsingsområde i Modum, og er godt forankret i kommuneplanen.

Fåsen trekker frem følgende suksessfaktorer for tiltaket:

  • Forankring i toppledelsen
  • Tverrpolitisk enighet
  • Vilje og evne til samarbeid

God forankring og samarbeidskultur

God forankring i ledelsen og evne til samarbeid er også vektlagt i en doktorgradsavhandling om folkehelsearbeid, hvor nettopp Modum trekkes frem.

Kommunen opprettet folkehelsekoordinatorstilling allerede i 2007 og plasserte denne i rådmannens stab.

Vi har hatt et stort fokus på at dette ansvaret ikke bare måtte plasseres i helsesektoren.
– Aud Norunn Strand, rådmann

Ved å videreføre Rask Psykisk Helsehjelp viser politikerne og administrativ ledelse at de tar innbyggernes helse og trivsel på alvor.

Forebygging og tidlig innsats lønner seg, både for enkeltmennesker og samfunn.