Du er her: HjemNyheterMedvirkning og folkehelse

Du er her: HjemKunnskapslaboratorietMedvirkning og folkehelse

I 2018 samarbeidet Sunne kommuner med Reell Medvirkning, som tilbyr råd, veiledning og kurs til kommuner som jobber med ungdomsmedvirkning.

Målet var å teste og videreutvikle konkrete metoder for ungdomsmedvirkning i norske lokalsamfunn, og våren 2018 var Reell Medvirkning og flere av Sunne kommuners medlemmer samlet til en felles workshop. Reell Medvirkning har samlet gode metoder for ungdomsmedvirkning og erfaringene fra kurset i en avsluttende rapport.

Les den samlede rapporten her. 

Medvirkning og folkehelse

Reell Medvirkning har mye kompetanse på og erfaring med ungdomsmedvirkning. Blant annet har de i Oslo kommune utviklet Ungdommens bystyremøte, Ungdomshøringskonseptet og Ungdommens nasjonalforsamling.

Dette målet sammenfaller godt med Sunne kommuners mål om økt deltakelse, medvirkning og samskaping i norske lokalsamfunn.

Ungdom sier de trenger gode tilretteleggere for å kunne si sin mening og for å tro på at deres innspill er av verdi.
– Camilla Dukefos, stifter av Reell Medvirkning

Pilotprosjekt for medlemskommuner som vil styrke sitt medvirkningsarbeid

6 medlemskommuner deltok i et forløp hvor målet var å styrke deltakernes kompetanser i tilrettelegging for medvirkning for barn og unge. Pilotkommunene fikk:

  • Kurs i arbeid med ungdomsdeltakelse i kommuneplan og plansaker
  • Veiledning i hvordan man arbeider strategisk med ungdomsdeltakelse i kommunesammelsåinger (dersom kommunen er involvert i sammenslåing)
  • Tips til gode metoder for å snakke med ungdom i medvirkningsprosesser
  • Veiledning for å sikre reell medvirkning og ikke skinnprosesser
  • Støtte til å utarbeide gode retningslinjer, rutiner, mandat og vedtekter for ungdomsrådet, ungdommens kommunestyre/fylkesting (eller det lokale medvirkningsorganet for ungdom

Å delta i en slik pilot passer godt med Sunne kommuners ønske om å være et laboratorium for nyskaping og kunnskapsutvikling
– Ingvild Little. daglig leder, Sunne kommuner

Følgende kommuner deltok: Oppdal, Melhus, Øygarden, Sandnes, Vestvågøy og Asker.