Du er her: HjemNyheterInternasjonalt samarbeid

Du er her: HjemKunnskapslaboratorietInternasjonalt samarbeid

Sunne kommuner deltar som den norske representanten i et prosjekt med deltakere fra Sverige, Finland, Estland, Lativa og Litauen.

Prosjektet skal bidra til å styrke arbeidet med å forankre folkehelse som sentralt element i by- og samfunnsutvikling i kommuner i disse landene.

Folkehelse på tvers

Dette skal skje gjennom innsamling av erfaringer fra kommuner i landene i Østersjø-regionen.

På bakgrunn av dette skal man identifisere effektive metoder til implementering av folkehelse i og på tvers av sektorer (Health in all policies).

Skal resultere i “best practices”

Resultatene vil bli presentert i form av en samling best-practices og anbefalinger til fremtidig innsats.

Prosjektperioden strekker seg fra oktober 2017 til oktober 2018.

Prosjektet er finansiert gjennom EUs Interreg-program som har til formål å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.