Du er her: HjemNyheterRana blir nytt medlem

  1. september i år vedtok kommunestyret i Rana å søke om medlemskap i Sunne kommuner. Søknaden ble innvilget på styremøtet 17. september.

Gode på systematikk

Rana kommune har hatt en solid satsing på folkehelsearbeidet de siste årene. Kommunen har systematisert folkehelsearbeidet i henhold til folkehelselovens bestemmelser med formål å løfte folkehelsearbeidet til et mer strategisk nivå.

Rådmannens ledergruppe er sammen med kommuneoverlege og folkehelserådgiver etablert som styringsgruppe for folkehelsearbeidet.

Helsefremmende oppvekst

I tillegg har kommunen kommet langt med iverksetting/operasjonalisering av valgte folkehelsestrategier i folkehelseplanen, blant annet et omfattende arbeid for å skape helsefremmende barnehager og skoler.

Blir lagt merke til!

Dette arbeidet blir lagt merke til, og Sunne kommuner har oppfordret Rana kommune om å søke om opptak i nettverket.

Selv fremhever kommunen at medlemskapet i Sunne kommuner vil bidra til nødvendig kompetanseutvikling, tverrsektoriell fremdrift, samt positiv profilering av kommunens folkehelsearbeid

Gleder seg til nettverkssamarbeidet

Det er ordfører som blir politisk kontakt i nettverket. Administrativ kontakt blir folkehelsekoordinator Gro Sæten, som ser fram til å delta inn i nettverkets arenaer for erfaringsdeling og kompetanseutvikling.

– Jeg er nysgjerrig på nettverkets nye temagrupper, og gleder meg til å delta i temagruppe om utjevning av sosiale helseforskjeller, sier hun.

Les mer om Sunne kommuners temagrupper

Rana kommune blir formelt medlem fra 1. januar 2016. I kommunen får nettverket en dedikert og dyktig nettverkspartner som vil være til stor inspirasjon!
Nysgjerrig på medlemskap? Les om fordelene ved å være med i et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som tar folkehelse på alvor!

Foto: Geir Gisnås