Du er her: HjemNyheterVerktøykasse for folkehelsearbeid

Høsten 2014 og vinteren 2015 gjennomførte KS to læringsnettverk for folkehelse. Basert på innspill på disse samlingene har de nå utviklet en verktøykasse som skal hjelpe deg og din kommune til å jobbe mer helhetlig, langsiktig og tverrsektorielt med folkehelse.

Nasjonalt aktørkart

I verktøykassa finner du blant annet et nasjonalt aktørkart med oversikt over relevante aktører på folkehelsefeltet.

Kartet gir oversikt og beskriver hvilken rolle aktører som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Sunne kommuner med flere har. Blant annet blir nettverkets fokus på å trekke fram de gode eksemplene, samt vår kunnskapsoversikt og ressursbank trukket frem.

Digitalt dialogverktøy

Forankring på tvers er av stor betydning for at kommunen skal lykkes med det strategiske folkehelsearbeidet. Verktøykassa inneholder derfor også et dialogverktøy som skal hjelpe deg med å fasilitere diskusjon i møter.

Verktøyet er like relevant for oversiktsarbeidet, som i planarbeidet eller implementeringen.

KS’ verktøykasse for folkehelse

Sunne kommuners ressursbank