Du er her: HjemNyheterSjekkliste for gode nærmiljø

Et godt nærmiljø er viktig for helse og trivsel. Helsedirektoratet har derfor laget en sjekkliste for kommuner som er opptatt av å skape gode nærmiljø.

10 sjekkpunkter

  • Vi har gode arbeidsmuligheter og levende handel på stedet vi bor.
  • Kommunen har gode møteplasser i boligområder og byrom som innbyr til liv, lek, samvær og tilhørighet.
  • Vi har gode skoler og barnehager uten mobbing, og med et system for å fange opp barn og unge som faller utenfor.
  • Vi har god oversikt over hvilke særskilte helse- og trivselsutfordringer vi har i kommunen vår, og hvilke spesielle goder og ressurser som finnes hos oss. Vi vet hvilke frivillige organisasjoner vi har i kommunen, og hva slags tilbud de har.
  • Det er trygt og attraktivt å gå og sykle i kommunen – også om nettene.
  • Vi har nærhet til grøntområder for lek og rekreasjon, og anlegg for idrett og friluftsliv.
  • Vi jobber kontinuerlig for å redusere skadelig støy og lokal luftforurensning.
  • Vi tilrettelegger for nødvendige tjenester for alle på tvers av alder, kultur og funksjonsnivå.
  • Vi har en helhetlig boligpolitikk og tilstrekkelig og variert boligbygging til folk i alle livsfaser med ulike ressurser.
  • Vi satser på forebyggende helsetjenester gjennom et attraktivt frisklivstilbud, helsestasjon og skolehelsetjeneste.

STImuli og SMS

Flere av våre medlemmer har utmerket seg som stedsutviklere med fokus på gode nærmljø. STImuli-prosjektet i Bodø og SMS-prosjektet i Kristiansand er for eksempel blant tiltakene som skal inspirere andre kommuner i Miljødirektoratets nærmiljøsatsing.

Her er hele inspirasjonsplakaten

Helsedirektoratet oppfordrer til å skrive den ut, slik at den kan være til påminnelse og inspirasjon, særlig for de som jobber med kommuneledelse.