Du er her: HjemNyheterSammen om folkehelsa

Et godt folkehelsearbeid handler om forebygging og helsefremming, ikke reparasjon. Dette var hovedbudskapet i folkehelsebillaget som var innstikk i Dagens Næringsliv 20. oktober.

Publikasjonen er et samarbeid mellom Sunne kommuner og Folkehelseforeningen, og har som mål å vise for et bredere publikum – ikke minst beslutningstakere i offentlig og privat sektor – at folkehelsespørsmål ikke først og fremst angår dem som har helse som politikk- eller fagfelt.

Helse skapes der vi lever livene våre

Publikasjonen løfter fram flere gode eksempler på nettopp dette. Billaget har tre sentrale stortingspolitikere på forsiden – Abid Q. Raja og helse- og omsorgskomiteens Kjersti Toppe og Tove Karoline Knutsen, som slår et slag for gåmøter som både samarbeids- og aktivitetskilde.

Fire av sakene handler om medlemmer av Sunne kommuner, og flere belyser også viktigheten av samarbeid på tvers.

Gode nærmiljø er god folkehelse!

I en sak fra Kristiansand trekkes den populære strandpromenaden frem. Gjennom det såkalte SMS-prosjektet har kommunen utviklet et populært urbant friluftsområde mellom asfalt og bølgeskvulp. Promenaden er et innbydende byrom med beplantning, lyssetting, kunstinstallasjoner, lekeapparater og en ny familiestrand som sentrale elementer.

Viktigheten av grønne omgivelser og gode nærmiljø trekkes også fram av Norsk Friluftslivs Lasse Heimdal i saken om stortingspolitikerne og gåmøter.

Forskning viser at selv korte turer i grønne omgivelser reduserer stress og øker kreativiteten.
– Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv

Les også: Bodø og Kristiansand skal inspirere

Skogbyen i Oppegård

En annen sak fra nettverket omhandler skogbyen som er under planlegging på Myrvoll i Oppegård. Der er målet en grønn landsby, hvor folkehelseperspektivet står sterkt.

– Det er et mål å ha levende lokalsentra i Oppegård, sier avtroppende ordfører og leder i Sunne kommuner.

– Dette inngår i kommunens arbeid for miljø og folkehelse, to hensyn som forbløffende ofte går hånd i hånd, ikke minst når vi snakker om hvordan og hvor folk bor, sier hun.

Folkehelseallianse for et «freskere» fylke

En annen sak løfter fram Folkehelsealliansen i Nordland. Alliansen ble etablert i 2010, og består av 27 aktører som jobber sammen for et «freskere» fylke.

– Det er fantastisk! sier medlem av arbeidsutvalget i alliansen, Knut Berntsen.

– Nordland fylke har lenge vært en pådriver for folkehelse. Folkehelsealliansen løfter arbeidet ytterligere. Når så mange aktører trekker i samme ende av tauet, blir det bevegelse.

Det står ikke på utstyret

Den nye utstyrsBUA i Levanger får også oppmerksomhet i billaget. Bak dette tiltaket står tanken om å skape utlånsordning som er tilgjengelig og attraktiv for alle, og derigjennom bidra til mindre stigmatisering, og økt aktivitet og trivsel for alle barn. Målet til paraplyorganisasjonen BUA, som Sunne kommuner har samarbeid med, er å bidra til å redusere sosiale helseforskjeller.

Hvor og hvordan vi jobber, hva slags bolig og bomiljø vi befinner oss i, og hvordan nærmiljøet er tilrettelagt for aktivitet og trivsel – alt dette har stor betydning for folkehelsen.
– Ildri Eidem Løvaas

Hele publikasjonen kan leses her!