Du er her: HjemNyheterOppdal nytt medlem

Vi ønsker Oppdal velkommen som nytt nettverksmedlem!

Fjellkommunen i Sør-Trøndelag har jobbet systematisk med folkehelse flere år, og har i sitt folkehelsearbeid særlig fokus på barn og ungehelsefremmende møteplasserlivskvalitet for eldre og samarbeid med frivilligheten.

Gleder seg til nettverkssamarbeidet

– Oppdal har stort fokus på innbyggernes helse og trivsel, og vi ser fram til å samarbeide med Sunne kommuner, sier Vigdis L. Thun, som er fagansvarlig for folkehelse og miljørettet helsevern, og administrativ kontakt inn mot nettverket.

– Medlemskapet kan gi oss et større nettverk, inspirasjon, kompetanse og utviklingsmuligheter i folkehelsesatsingen.

«Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd»

Oppdal er særlig opptatt av å legge til rette for at alle skal oppleve god livskvalitet.

Dette er også hovedmålsettingen i kommuneplanens samfunnsdel «Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd».

– Folkehelse er et av tre suksesskriterier for å oppnå dette, sier Thun.

Fire viktige fokusområder

Det er særlig fire områder kommunen har valgt å satse på når det kommer til folkehelse, og det er:

  • Barn og unge – styrking av psykisk helse
  • Utvikling av helsefremmende møteplasser, nærområder og boområder
  • Helsefremmende tiltak som øker livskvalitet og mestring for eldre og personer med kroniske lidelser
  • Frivillig sektor – Samhandling med kommunen

Det trengs en hel landsby

Thun fremholder særlig kommunens systematiske arbeid mot mobbing som særlig viktig.

– Som folkehelsekoordinator liker jeg å bruke det afrikanske ordtaket «Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn». Vi må samhandle og løfte blikket og ikke bare bry oss om bare egne, men også andres barn.

Vi må samhandle og løfte blikket og ikke bare bry oss om bare egne, men også andres barn.
– Vigdis L. Thun, fagansvarlig for folkehelse og miljørettet helsevern

I anti-mobbearbeidet er de særlig opptatt av å styrke samarbeidet mellom skole og foreldre, og systematisk arbeid for å styrke foreldrerollen er i gang.

Vil skape flere gode møteplasser

Et annet satsingsområde for fjellkommunen er utvikling av helsefremmende møteplasser som innbyr til aktivitet.

Oppdal har en sentrumsnær «folkehelsepark» som ligger tett inntil et skoleområde med over 1000 elever.

– Området har behov for vedlikehold og er et utviklingsområde i folkehelsesatsingen, sier Thun.

I tillegg har Oppdal mye flott natur, og friluftsliv står sterkt både hos kommunen, næringslivet og frivillig sektor.

Stor politisk vilje og enighet

Medlemskapet i Sunne kommuner krever en politisk viljeserklæring, i form av et vedtak i kommunestyret.

Også det første initiativet til Oppdals medlemskap kom fra politikere selv.

– Det lover utrolig godt, sier Ingvild Little, som er glad for at Oppdal har sluttet seg til nettverkssamarbeidet.

I Oppdal får vi en spennende og dedikert nettverkspartner som tar innbyggernes helse og trivsel på alvor.
– Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner

Som politisk kontaktperson inn mot nettverket har Oppdal utnevnt varaordfører Ingvill Dalsegg.

 

Foto: Pikhaugen barnehage